Den otevřených dveří + přípravný kurz:

16. 10. 2019

Pro zájemce o studium máme připravené krátké prezentace oborů s informacemi o studiu a přijímacích zkouškách.
Od 9 do 14 hodin lze mezi prezentacemi oborů mluvit s učiteli individuálně a konzultovat domácí práce.
Od 14 do 15:30 hodin proběhne na každém oboru přípravný kurz na talentovou zkoušku.
Od 16 do 17:30 hodin se stejné kurzy na odděleních zopakují ještě jednou.
Na každém oboru budou účastníci kurzu plnit jiný úkol. Druhé opakování kurzů dává možnost absolvovat přípravu na dvou vybraných oborech.
Uchazečům umožní ověřit si své možnosti až na čtyřech různých oborech a usnadní orientaci ve výběru oboru.
Kurzy probíhají ve dvou budovách (Husova 10 a Francouzská 101), jsou bezplatné a není třeba se na ně předem hlásit.


Program kurzů jednotlivých oborů školy:

Pozor, všichni uchazeči a zájemci si donesou (na přípravný kurz) kreslící podložku formátu A3 nebo B3.

ilustrace

– kresba hlavy podle živého modelu
(pomůcky s sebou: měkká tužka, plastická guma, lepidlo na papír a nůžky)

 

malba

– malba temperou na dané téma
(pomůcky s sebou: temperové barvy, štětce, paleta, nádoba na vodu)

 

produktový design

– kresba zátiší – důraz na procvičení perspektivy
– modelování z hlíny – prostorová kompozice
– kresba hlavy podle živého modelu
(pomůcky s sebou: kreslící potřeby)

 

design interieru

– kresba zátiší – důraz na procvičení perspektivy
– modelování z papíru – prostorová kompozice
(pomůcky s sebou: kreslící potřeby, řezák či nůžky, lepidlo)

 

grafický design

– koláž z barevných papírů na zadané téma
– kresba hlavy podle živého modelu
(pomůcky s sebou: měkká tužka, plast. guma, nůžky, lepidlo)
příklad domácích prací pro obor grafický design (PDF)

 

fotografie

– konzultace domácích prací v elektronické podobě v rozsahu 20 snímků (CD karta, flash disk)

 

design oděvu

– studie draperie – oděvní detail
– kresba hlavy podle živého modelu
(pomůcky s sebou: černé gelové pero, měkká tužka)

 

ekotextil design

– textilní koláž
– prostorový objekt z papíru
(pomůcky s sebou: nůžky, lepidlo na papír a textil, lepicí páska)

 

design interieru a textilu

– barevná studie předmětů v perspektivě
– prostorová kompozice z papíru
– kresba hlavy podle živého modelu
(pomůcky s sebou: měkká tužka, guma, pravítko, kružítko, nůžky, nůž, lepidlo, temperové nebo akrylové barvy, ploché štětce)

1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu,
2. úkol: nakreslete barevnou studii prostorových objektů,
3. úkol: vytvořte prostorou kompozici na dané téma ze tří různých geometrických těles.

 

motion design

– kresba hlavy podle živého modelu
– komiks
(pomůcky s sebou: měkká tužka, fix, guma, izolepa)

 

nová média

– stereometrické zátiší- kresebná studie
(pomůcky s sebou: měkká tužka, plastická guma)
– barevná kompozice na dané téma – koláž
– prostorová kompozice na dané téma – papírový model
(pomůcky s sebou: nůž/nůžky, tyčinkové lepidlo)