Ubytování

Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace
Cihlářská 604/21, PSČ 602 00, 
Dva objekty:
DM Cihlářská – ubytovává jenom dívky – tel. 549247995
DM Gorkého – ubytovává chlapce i dívky – tel. 542214107
www.masarykuvdm.cz

 

Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace
Klášterského 4, 617 00 Brno
telefon: 545 233 596, 545 234 268, 732 598 866
mobil: 605 778 051
www.dmklast4.cz

 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
Čichnova 23, 602 00 Brno
telefon: 541 123 111 (spojovatelka), 541 123 363 (Ing. Miroslav Bárta)
http://www.cichnovabrno.cz/domov-mladeze

 

Domov mládeže, Odborné učiliště a praktická škola Brno
Lomená 530/44, Brno – Komárov
telefon: 545 128 745, 722 147 203 – Bc. Žampach Petr – zástupce ředitelky pro mimoškolní výchovu
e-mail: zampachp@oupslomena.cz
http://www.oupslomena.cz

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební
Pražská 38b, 642 00 Brno
telefon: 547 120 641 (PhDr. Zdeněk Rous 7:00 – 15:00 hod.), 547 120 661 (sekretariát)
www.soubosonohy.cz

 

Stravování

Vedoucí školní výdejny:
v budově Husova 10 – paní Dagmar Zachová, tel.: 543 421 368
v budově Francouzská 101 – paní Jitka Foralová, tel.: 545 125 664

Platba je možná pouze bankovním převodem na účet školy.
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 123-2039710287/0100 + přidělený variabilní symbol žáka.

Více informací u vedoucích školních výdejen a u třídních učitelů.