Talentové přijímací zkoušky

varianta A)
Jestliže se školy otevřou nejpozději 14. prosince 2020, budou platit již dříve oznámené termíny: talentová zkouška ve dvou termínech 7. a 8. ledna 2021, pokračování přijímacího řízení 18. ledna 2021.

varianta B)
Pokud do této doby nebudou školy otevřeny, bude se talentová zkouška konat po jednotlivých oborech vzdělání v období od 4. do 15. ledna 2021 v termínech:
6. ledna 2021: 1. termín pro obor vzdělání Grafický design – ILUSTRACE – pracoviště HUSOVA
7. ledna 2021: 2. termín pro obor vzdělání Grafický design – ILUSTRACE – pracoviště HUSOVA

Odkaz na obecný rozpis a pravidla zkoušky jsou pod tlačítkem Uchazeč – přijímací zkoušky.

Domácí práce:
Uchazeč k talentové zkoušce předloží cca. 20 ks domácích prací. Tyto práce by měli kromě jiných obsahovat i studijní kresby podle skutečnosti, vytvořené bez použití fotografie. Dále volné kresby, záznamy z náčrtníků, či malby související se zaměřením oboru (viz. profil oboru). Desky s pracemi je nutné viditelně a čitelně podepsat.

Specifický domácí úkol:
Uchazeč doma vypracuje a s domácími pracemi odevzdá specifický oborový úkol dle zadání ve zvacím dopise. Tento se nepočítá do počtu 20 kusů.

Prezenční talentová zkouška – úkoly:
Koná se ve škole v termínech uvedených ve variantě A) nebo B).

1. úkol: Studie – kresba podle skutečnosti.
Za běžných okolností se jedná o kresbu hlavy podle živého modelu, v měřítku 1:1, grafitovou tužkou na formát A3. V případě nutnosti, vzhledem k protiinfekčním opatřením, bude tento úkol modifikován.

2. úkol: Kreativní – ilustrace
Ilustrace dle zadání chronicky známého příběhu např. pohádky, báje, titulu z povinné četby, vytvořená technikou perokresby, tj. kresby perem a tuší.

Individuální konzultace domácích prací uchazečů:
V případě zájmu o konzultaci domácích prací pište na mail: lastomirsky@ssudbrno.cz
Domluvíme se s vámi na individuálním termínu.

V případě nutnosti budou informace na této stránce průběžně aktualizovány a případně doplněny.

Profil oboru: https://www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/obory/ilustrace/profil-oboru-ilustrace/
Galerie: https://www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/obory/ilustrace/galerie-oboru-ilustrace/