Talentové přijímací zkoušky

Odkaz na obecný rozpis a pravidla zkoušky jsou pod tlačítkem Uchazeč – přijímací zkoušky.

Domácí práce:
Uchazeč k talentové zkoušce předloží cca. 20 ks domácích prací. Tyto práce by měli z poloviny obsahovat studijní kresby podle skutečnosti a z poloviny volné kresby, záznamy z náčrtníků, malby atd., související se zaměřením oboru (digitálně vytvořené práce předkládejte vytištěné). Desky s pracemi je nutné viditelně a čitelně podepsat .

Prezenční talentová zkouška – úkoly:
Koná se v budově školy na Husové v uvedených termínech.

  • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu – studijní kresba tužkou
  • 2. úkol: ilustrace příběhu – kresba perem a tuší
  • 3. úkol:
    alternativa a) vědecká ilustrace – kresba tužkou několikanásobně zvětšené předlohy (např. brokolice, česnek, ořech, atd.)
    alternativa b) papírová koláž na zadané téma

Individuální konzultace domácích prací uchazečů:
V případě zájmu o konzultaci domácích prací pište na mail: lastomirsky@ssudbrno.cz
Domluvíme se s vámi na individuálním termínu.

V případě nutnosti budou informace na této stránce průběžně aktualizovány.

Profil oboru: https://www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/obory/ilustrace/profil-oboru-ilustrace/
Galerie: https://www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/obory/ilustrace/galerie-oboru-ilustrace/