Ekotextil design – videokampaň 2020

 

V sobotu 21. 11.  proběhla prezentace oboru on-line, kterou můžete zpětně shlédnout zde. V popisu pod videem najdete přímo odkaz na náš obor.

Je také možná konzultace domácích prací. Prosíme o jejich oskenování nebo ofocení a zaslání přes službu wetransfer.com na email vedoucí oboru kuliskova@ssudbrno.cz. Po jejich obdržení vás budeme kontaktovat a domluvíme si způsob konzultace. Práce je možno zasílat i po prezentaci oboru on-line.

Odevzdání přihlášek je do 30. 11. 2020!

TERMÍNY 1. ČÁSTI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – TALENTOVÁ ZKOUŠKA

varianta A)
Jestliže se školy otevřou nejpozději 14. prosince 2020, budou platit již dříve oznámené termíny: talentová zkouška ve dvou termínech 7. a 8. ledna 2021, pokračování přijímacího řízení 18. ledna 2021.

varianta B)
Pokud do této doby nebudou školy otevřeny, bude se talentová zkouška konat po jednotlivých oborech vzdělání v období od 4. do 15. ledna 2021 v těchto termínech:

Ekotextil design 1. termín: 6. ledna 2021
2. termín: 7. ledna 2021

Po vyhodnocení (po 2. termínu) talentové zkoušky budou oborové výsledky talentové zkoušky zveřejněny tentýž den na webu a zaslány zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nejpozději do 20. ledna.

 

TERMÍNY 2. ČÁSTI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – POKRAČOVÁNÍ

Úspěšní uchazeči z talentové zkoušky budou pokračovat v přijímacím řízení ve dvou termínech
25. a 26. ledna 2021

Více informací o přijímacím řízení naleznete zde.


Požadavky na domácí výtvarné práce, které budete odevzdávat v den talentových zkoušek:
Počet: minimálně 20 prací, z toho minimálně 4 portréty, minimálně 4 studie zátiší a geometrických objektů, možné v různých výtvarných technikách dle preferencí, a 5 prací vztahujících se k oboru (studie figury, pohybovky, návrhy oděvů nebo jejich realizace, textilní techniky…). Zbytek může být vaše volná tvorba ve všech formách.
Zásadním předpokladem je, že autorem je pouze uchazeč a práce jsou bez cizích korektur. Hodnotí se nápaditost, výtvarný cit, schopnost zachytit skutečnost, zaměření na obor vzdělání, manuální zručnost, vnitřní energie, neotřelost.


Ekotextil design je oděvní obor založený na konceptu udržitelné módy, jež se stává novou nutností dnešní společnosti, je také zaměřen na styl a psychologii odívání. Studentům poskytneme řešení ve formě udržitelných strategií, které budou potřebovat  k tomu, aby se uměli správně rozhodovat v budoucím životě/povolání v kontextu dopadu návrhu a realizace oděvu na životní prostředí. Obor je určen uchazečům, kteří mají výtvarný talent, jsou manuálně zruční, ale také rádi přemýšlejí. Např.: „Mám rád plnou skříň pěkných věcí, ale vím, jak byl vyroben můj oblíbený kousek? A jak to udělat, aby mi ve skříni vydržel co nejdéle?“ „Chci být originální, chci vyjádřit svou osobnost a styl, ale nechci podléhat trendům.“ Podobné smýšlení je dobrým startem do tvorby zodpovědného návrháře.
Obor usiluje o celkovou pozitivní společenskou změnu, v roce 2020 byl nominován Ministerstvem kultury ČR za Jihomoravský kraj jako příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání.

Sledujte také naše sociální sítě: Facebook  a INSTAGRAM