Ekotextil design – naše videokampaň

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PŘIHLÁŠKA

Základní informace ke zkouškám jsou pod tlačítkem Uchazeč – přijímací zkouškyPřihlášky se odevzdávají do 30. listopadu. Podrobný návod na odevzdání přihlášky najdete zde.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

První část přijímacího řízení – talentová zkouška:

  • během talentové zkoušky uchazeč splní tři úkoly a odevzdá domácí výtvarné práce.
  • pravidla talentové zkoušky platné pro všechny obory najdete zde

Během talentových zkoušek budete na ekotextilu plnit tyto úkoly:

1.úkol: podle živého modelu nakreslete tužkou hlavu (portrét) ve skutečné velikosti (1:1) včetně stínování.

Hodnotí se: umístění do formátu, proporce, modelace, výraz, zvládnutí požadované techniky.

2.úkol: vytvořte textilní koláž na zadané téma.

Hodnotí se: umístění do formátu, kompozice, prostorové vztahy, barevné ladění, fantazie, nápad, zvládnutí požadované techniky, čistota práce.

3.úkol: vytvořte papírový objekt na zadané téma.

Hodnotí se: kreativita, nápaditost, prostorové vztahy, originalita, použití barev, zvládnutí techniky, čistota práce.

 

DOMÁCÍ PRÁCE

Domácí práce se budou odevzdávat při příchodu na talentovou zkoušku.

Požadavky na domácí výtvarné práce, které budete odevzdávat v den talentových zkoušek:
Počet: minimálně 20 prací, z toho minimálně 4 portréty, minimálně 4 studie zátiší a geometrických objektů, možné v různých výtvarných technikách dle preferencí, a 5 prací vztahujících se k oboru (studie figury, pohybovky, návrhy oděvů nebo jejich realizace, textilní techniky…). Zbytek může být vaše volná tvorba ve všech formách.
Zásadním předpokladem je, že autorem je pouze uchazeč a práce jsou bez cizích korektur. Hodnotí se nápaditost, výtvarný cit, schopnost zachytit skutečnost, zaměření na obor vzdělání, manuální zručnost, vnitřní energie, neotřelost.

Druhá část přijímacího řízení:

Pokud se uchazeč dostane do 2. části, čeká jej ještě všeobecný test, pohovor a do výsledného bodování se započte i průměr prospěchu z druhého pololetí 8. ročníku. Nejdůležitější je pro nás pohovor, ve kterém o uchazeči zjistíme jeho zájmy, motivace a cíle. Nebojte se na něj dopředu připravit a sepsat si své oblíbené hry a tvůrce. Další informace o bodování a průběhu druhé části najdete zde.


Ekotextil design je oděvní obor založený na konceptu udržitelné módy, jež se stává novou nutností dnešní společnosti, je také zaměřen na styl a psychologii odívání. Studentům poskytneme řešení ve formě udržitelných strategií, které budou potřebovat  k tomu, aby se uměli správně rozhodovat v budoucím životě/povolání v kontextu dopadu návrhu a realizace oděvu na životní prostředí. Obor je určen uchazečům, kteří mají výtvarný talent, jsou manuálně zruční, ale také rádi přemýšlejí. Např.: „Mám rád plnou skříň pěkných věcí, ale vím, jak byl vyroben můj oblíbený kousek? A jak to udělat, aby mi ve skříni vydržel co nejdéle?“ „Chci být originální, chci vyjádřit svou osobnost a styl, ale nechci podléhat trendům.“ Podobné smýšlení je dobrým startem do tvorby zodpovědného návrháře.

Sledujte také naše sociální sítě

Instagram Simbolo Logo - Immagini gratis su PixabayFacebook logo facebook icon PNG and Vector | Logo facebook, Facebook icons, Facebook icon png

 

21. 11. 2020 proběhla prezentace oboru on-line, kterou můžete zpětně shlédnout zde. V popisu pod videem najdete přímo odkaz na náš obor.

Je možná konzultace domácích prací. Prosíme o jejich oskenování nebo ofocení a zaslání přes službu wetransfer.com na email vedoucí oboru kuliskova@ssudbrno.cz. Po jejich obdržení vás budeme kontaktovat a domluvíme si způsob konzultace.

 

Obor usiluje o celkovou pozitivní společenskou změnu, v roce 2020 byl nominován Ministerstvem kultury ČR za Jihomoravský kraj jako příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání.