Ekotextil design – naše videokampaň

 

21. 11. 2020 proběhla prezentace oboru on-line, kterou můžete zpětně shlédnout zde. V popisu pod videem najdete přímo odkaz na náš obor.

Je možná konzultace domácích prací. Prosíme o jejich oskenování nebo ofocení a zaslání přes službu wetransfer.com na email vedoucí oboru kuliskova@ssudbrno.cz. Po jejich obdržení vás budeme kontaktovat a domluvíme si způsob konzultace. 

 

TERMÍN II. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  – TALENTOVÁ ZKOUŠKA: 17.5. 2022, odevzdání přihlášek do 11.5. 2022

 

Během talentových zkoušek budete plnit tyto úkoly:

1.úkol: podle živého modelu nakreslete tužkou hlavu (portrét) ve skutečné velikosti (1:1) včetně stínování.

Hodnotí se: umístění do formátu, proporce, modelace, výraz, zvládnutí požadované techniky.

2.úkol: vytvořte textilní koláž na zadané téma.

Hodnotí se: umístění do formátu, kompozice, prostorové vztahy, barevné ladění, fantazie, nápad, zvládnutí požadované techniky, čistota práce.

3.úkol: vytvořte papírový objekt na zadané téma.

Hodnotí se: kreativita, nápaditost, prostorové vztahy, originalita, použití barev, zvládnutí techniky, čistota práce.

 

Požadavky na domácí výtvarné práce, které budete odevzdávat v den talentových zkoušek:
Počet: minimálně 20 prací, z toho minimálně 4 portréty, minimálně 4 studie zátiší a geometrických objektů, možné v různých výtvarných technikách dle preferencí, a 5 prací vztahujících se k oboru (studie figury, pohybovky, návrhy oděvů nebo jejich realizace, textilní techniky…). Zbytek může být vaše volná tvorba ve všech formách.
Zásadním předpokladem je, že autorem je pouze uchazeč a práce jsou bez cizích korektur. Hodnotí se nápaditost, výtvarný cit, schopnost zachytit skutečnost, zaměření na obor vzdělání, manuální zručnost, vnitřní energie, neotřelost.


Ekotextil design je oděvní obor založený na konceptu udržitelné módy, jež se stává novou nutností dnešní společnosti, je také zaměřen na styl a psychologii odívání. Studentům poskytneme řešení ve formě udržitelných strategií, které budou potřebovat  k tomu, aby se uměli správně rozhodovat v budoucím životě/povolání v kontextu dopadu návrhu a realizace oděvu na životní prostředí. Obor je určen uchazečům, kteří mají výtvarný talent, jsou manuálně zruční, ale také rádi přemýšlejí. Např.: „Mám rád plnou skříň pěkných věcí, ale vím, jak byl vyroben můj oblíbený kousek? A jak to udělat, aby mi ve skříni vydržel co nejdéle?“ „Chci být originální, chci vyjádřit svou osobnost a styl, ale nechci podléhat trendům.“ Podobné smýšlení je dobrým startem do tvorby zodpovědného návrháře.
Obor usiluje o celkovou pozitivní společenskou změnu, v roce 2020 byl nominován Ministerstvem kultury ČR za Jihomoravský kraj jako příklad dobré praxe v oblasti vzdělávání.

 

 

Sledujte také naše sociální sítě

Facebook logo facebook icon PNG and Vector | Logo facebook, Facebook icons, Facebook icon pngInstagram Simbolo Logo - Immagini gratis su Pixabay