Přihláška a pozvánka k Talentové zkoušce

  • Přihlášku na výtvarné obory je nutno podat nejpozději  do 30. listopadu 2020.
  • Upozorňujeme, že nezbytnou součástí přihlášky uchazeče musí být i potvrzení od lékaře o zdravotním stavu uchazeče.
  • Uchazeč se může hlásit maximálně na dva výtvarné obory na naší škole, pro každý přihlášený obor je třeba podat samostatnou přihlášku (originál o potvrzení zdravotního stavu stačí dodat jen k jedné přihlášce, ke druhé přihlášce stačí přiložit kopii)
  • Pozvánky budou uchazečům zasílány na základě nařízení JmK výhradně doporučeně do vlastních rukou zákonných zástupců.

 

Vzor vyplněné přihlášky