Přihláška a pozvánka k Talentové zkoušce

 • přihlášku na výtvarné obory je nutno podat nejpozději  do 30. listopadu 2023.
 • vypisování známek-prospěchu musí být potvrzeno razítkem vaší současné školy
 • uchazeč se může hlásit maximálně na dva výtvarné obory na naší škole, pro každý přihlášený obor je třeba podat samostatnou přihlášku.
 • je nutné uvést termín talentové/přijímací zkoušky na daný obor vzdělávání, tedy buď 3.1.2024 nebo 4.1.2024.
 • upozorňujeme, že nezbytnou součástí přihlášky uchazeče musí být i potvrzení od lékaře o zdravotním stavu uchazeče (v případě podávání dvou přihlášek musí být razítko od lékaře na obou přihláškách). Lékař tímto stvrzuje, že uchazeč je schopen denního vzdělávání v daném oboru dle rozsahu příslušného ŠVP.
 • je nutné specifikovat celý název oboru:
  MALÍŘSTVÍ – Užitá malba 82-41-M/01
  FOTOGRAFIE – Užitá fotografie a média 82-41-M/02
  PRODUKTOVÝ DESIGN – Průmyslový design 82-41-M/04
  GRAFICKÝ DESIGN – Grafický design 82-41-M/05
  ILUSTRACE – Grafický design 82-41-M/05
  DESIGN INTERIÉRU – Design interiéru 82-41-M/11
  PROSTOR A MÉDIA – Scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03
  MOTION DESIGN – Grafický design 82-41-M/05
  DESIGN ODĚVU – Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
  EKOTEXTIL DESIG – Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07
  DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU – Textilní výtvarnictví 82-41-M/14
  GAME ART – Grafický design 82-41-M/05
 • Vyplněné přihlášky posílejte na adresu školy, případně můžete přihlášku osobně odevzdat v úředních hodinách pondělí a středa 11-12:30 hod. Přihlášky neposílejte prostřednictvím datových schránek.
 • Pozvánky budou uchazečům zasílány na základě nařízení JmK výhradně doporučeně do vlastních rukou zákonných zástupců.

Formulář přihlášky: zde

Vzor vyplněné přihlášky zde.

Žáci, kteří žádají o prominutí zkoušky z českého jazyka dle §20 zákona č. 561/2004 Sb., k přihlášce přiloží vyplněnou žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka zde.

Žáci, kteří žádají o překlad zadání při talentové zkoušce do ukrajinského jazyka a překlad do ukrajinského jazyka pro zkoušku z matematiky a dějin výtvarné kultury podle §5a zákona č. 67/2022 Sb., k přihlášce přiloží vyplněnou žádost o překlad zadání při talentové zkoušce a překlad pro zkoušku z matematiky a dějin výtvarné kultury do ukrajinského jazyka zde.