Přihláška a pozvánka k Talentové zkoušce

  • přihlášku na výtvarné obory je nutno podat nejpozději  do 30. listopadu 2022.
  • vypisování známek-prospěchu musí být potvrzeno razítkem vaší současné školy
  • uchazeč se může hlásit maximálně na dva výtvarné obory na naší škole, pro každý přihlášený obor je třeba podat samostatnou přihlášku.
  • upozorňujeme, že nezbytnou součástí přihlášky uchazeče musí být i potvrzení od lékaře o zdravotním stavu uchazeče (v případě podávání dvou přihlášek musí být razítko od lékaře na obou přihláškách). Lékař tímto stvrzuje, že uchazeč je schopen denního vzdělávání v daném oboru dle rozsahu příslušného ŠVP.
  • je nutné specifikovat celé jméno studijního oboru, tedy např. obor Ilustrace se celým jménem nazývá Grafický design – Ilustrace.
  • Pozvánky budou uchazečům zasílány na základě nařízení JmK výhradně doporučeně do vlastních rukou zákonných zástupců.

Formulář přihlášky: zde

Vzor vyplněné přihlášky zde.