1. 9. 2020 – 28. 1. 20211. pololetí
1. 2. 2021 – 30. 6. 20212. pololetí
25. 8. 2020zahajovací porada
25. 8. 2020 – 31. 8. 2020přípravný týden
1. 9. 2020 zahájení školního roku 2020/2021 (SŠ 1. ročník 9.00 hod, 2. – 4. ročníky – 8.00 hod.)

1. 9. 2020 – 4. 9. 2020písemné zkoušky společné části MZ podzim 2020
7. 9. 2020 – 11. 9. 2020plenéry 2. ročníků
15. 9. 2020ústní zkoušky společné a profilové části MZ podzim 2020
do 30. 9. 2020sdělení maturitních témat profilové části MZ
14. 10. 2020den otevřených dveří (SŠ)
29. 10. a 30. 10. 2020podzimní prázdniny
11. 11. 2020průběžné hodnocení za 1. čtvrtletí + hovorové hodiny
19. 11. 2020den otevřených dveří (SŠ)
do 30. 11. 2020  podání přihlášek na SŠUD
do 1. 12. 2020          podání přihlášky k MZ řediteli školy pro jarní zkušební období
1. 12. 2020 – 16. 12. 2020 klauzury 4. ročníků (hodnocení 18. 12. 2020)
17. 12. 2020 – 19. 1. 2021klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 20. 1. 2021)
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021vánoční prázdniny (vyučování začne 4. 1. 2021)
7. 1. a 18. 1. 2021talentové a přijímací zkoušky – 1. termín
8. 1. a 18. 1. 2021talentové a přijímací zkoušky – 2. termín
22. 1. 2021klasifikační porada za 1. pololetí
28. 1. 2021vydávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
29. 1. 2021pololetní prázdniny
22. 2. – 28. 2. 2021jarní prázdniny
1. 4. 2021velikonoční prázdniny
15. 4. 2021průběžné hodnocení za 3. čtvrtletí
19. 4. 2021zadání praktické maturitní zkoušky
26. 4. 2021 – 7. 5. 2021dílenský týden
26. 4. 2021 – 7. 6. 2021praktická MZ 4. ročníků – odevzdání 8. 6. 2021
19. 5. 2021klasifikační porada 4. ročníků
21. 5. 2021vydání vysvědčení 4. ročníků
24. 5. – 16. 6. 2021klauzury 1.-3. ročníků (hodnocení 17. 6. 2021)
24. 5. 2021MZ jaro - didaktický test anglický jazyk (začátek 13.30 hodin)
25. 5. 2021MZ jaro – didaktický test český jazyk a literatura (začátek 8.00 hodin)
14. – 18. 6. 2021studijní volno 4. ročníků
21. 5. – 25. 6. 2021 MZ jaro – ústní zkoušky profilové části
28. 6. 2021klasifikační porada za 2. pololetí
30. 6. 2021vydávání vysvědčení
1. 7. 2021 – 31. 8. 2021letní prázdniny
1. 9. 2021zahájení nového školního roku 2021/2022