1. 9. 2021 – 31. 1. 20221. pololetí
1. 2. 2022 – 30. 6. 20222. pololetí
25. 8. 2021 – 31. 8. 2021přípravný týden
1. 9. 2021 zahájení školního roku 2021/2022

1. 9. 2021 – 4. 9. 2021písemné zkoušky společné části MZ podzim 2021
1. 9. 2021 – 5. 9. 2021adaptační pobyt 1. ročníků
6. 9. 2021 – 10. 9. 2021plenéry 2. ročníků
14. 9. 2021ústní zkoušky společné a profilové části MZ podzim 2021
do 30. 9. 2021sdělení maturitních témat profilové části MZ
14. 10. 2021den otevřených dveří (SŠ)
27. 10. až 29. 10. 2021podzimní prázdniny
10. 11. 2021čtvrtletní klasifikační porada
11. 11. 2021hovorové hodiny 16:00 - 18:00
16. 11. 2021den otevřených dveří (SŠ)
do 30. 11. 2021  podání přihlášek na SŠUD
do 1. 12. 2021          podání přihlášky k MZ řediteli školy pro jarní zkušební období
1. 12. 2021 – 16. 12. 2021 klauzury 4. ročníků (hodnocení 17. 12. 2021)
20. 12. 2021 – 19. 1. 2022klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 20. 1. 2022)
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022vánoční prázdniny (vyučování začne 3. 1. 2022)
6. 1. a 7. 1. 2022talentové a přijímací zkoušky – 1. termín
17. 1. 2022talentové a přijímací zkoušky – 2. termín
17. 1. a 18. 1. 2022ředitelské volno pro žáky
20. 1. 2022hodnocení klauzur 1. - 3. ročník
26. 1. 2022klasifikační porada za 1. pololetí
31. 1. 2022vydávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
4. 2. 2022pololetní prázdniny
7. 3. – 13. 3. 2022jarní prázdniny
11. 4. 2022ukončení klasifikace 4. ročníků
13. 4. 2022klas. porada 3/4 + klas. porada 4. ročníků
14. 4. 2022velikonoční prázdniny
19. 4. 2022zadání praktické maturitní zkoušky
21. 4. 2022hovorové hodiny 16:00 - 18:00
25. 4. 2022 – 20. 5. 2022praktická MZ 4. ročníků
29. 4. 2022vydání vysvědčení 4. ročníků
2. 5. - 6. 5. 2022MZ jaro - písemná část
23. 5. – 27. 5. 2022studijní volno 4. ročníků
6. 6. – 10. 6. 2022 MZ jaro – ústní zkoušky profilové části
30. 5. – 20. 6.2022klauzury 1.-3. ročníků (hodnocení 21. 6. 2022)
8. 6. 2022informační schůzka 1. ročníků - 17:00
22. 6. 2022uzavření klasifikace + den otevřených dveří
23. 6. 2022klas. porada 2. pololetí 14:00
30. 6. 2022vydávání vysvědčení
1. 7. 2022 – 31. 8. 2022letní prázdniny
1. 9. 2022zahájení nového školního roku 2022/2023