2. 9. 2019 – 30. 1. 20201. pololetí
3. 2. 2020 – 30. 6. 20202. pololetí
27. 8. 2019zahajovací porada
27. 8. 2019 – 30. 8. 2019přípravný týden, opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
2. 9. 2019zahájení školního roku 2019/2020 (SŠ 1. ročník 9.00 hod, 2. – 4. ročníky – 8.00 hod.)
2. 9. 2019 – 6. 9. 2019písemné zkoušky společné části MZ podzim 2019
9. 9. 2019 – 13. 9. 2019plenéry 2. ročníků
17. 9. 2019ústní zkoušky společné a profilové části MZ podzim 2019
do 30. 9. 2019sdělení maturitních témat profilové části MZ
16. 10. 2019den otevřených dveří (SŠ)
29. 10. a 30. 10. 2019podzimní prázdniny
13. 11. 2019průběžné hodnocení za 1. čtvrtletí + hovorové hodiny
19. 11. 2019den otevřených dveří (SŠ)
do 30. 11. 2019  podání přihlášek na SŠUD
do 1. 12. 2019          podání přihlášky k MZ řediteli školy pro jarní zkušební období
2. 12. 2019 – 17. 12. 2019 klauzury 4. ročníků (hodnocení 19. 12. 2019)
19. 12. 2019 – 20. 1. 2020klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 22. 1. 2020)
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020vánoční prázdniny (vyučování začne 6. 1. 2020)
6. 1. a 17. 1. 2020talentové a přijímací zkoušky – 1. termín
7. 1. a 17. 1. 2020talentové a přijímací zkoušky – 2. termín
24. 1. 2020klasifikační porada za 1. pololetí
30. 1. 2020vydávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
31. 1. 2020pololetní prázdniny
17. 2. – 23. 2. 2020jarní prázdniny
2. 4. 2020zadání praktické maturitní zkoušky
9. 4. 2020velikonoční prázdniny
8. 4. 2020 – 17. 4. 2020dílenský týden 4. ročník
8. 4. 2020 – 7. 5. 2020praktická MZ 4. ročníků – odevzdání PMZ 7. 5. 2020
14. 4. a 15. 4. 2020praktická MZ 4. ročník - OPP
16. 4. 2020průběžné hodnocení za 3. čtvrtletí + hovorové hodiny
22. 4. 2020klasifikační porada 4. ročníků
29. 4. 2020vydání vysvědčení 4. ročníků
30. 4. 2020studijní volno 4. ročníků
4. 5. 2020 – 15. 5. 2020písemné zkoušky společné části MZ jaro 2020
11. 5. 2020 – 15. 5. 2020studijní volno 4. ročníků
11. 5. 2020 – 22. 5. 2020praxe 3. ročníků výtvarných oborů (mimo školu)
18. 5. 2020 – 22. 5. 2020ústní zkoušky společné a profilové části MZ jaro 2020
18. 5. 2020 – 22. 5. 2020praxe 2. ročníků (ve škole) a projektový týden
1. 6. 2020 – 19. 6. 2020klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 23. 6. 2020)
9. 6. 2020informační schůzka pro rodiče nastupujících 1. ročníků
24. 6. 2020den otevřených dveří (SŠ)
25. 6. 2020klasifikační porada za 2. pololetí
30. 6. 2020 vydávání vysvědčení
1. 7. 2020 – 31. 8. 2020letní prázdniny
1. 9. 2020zahájení nového školního roku 2020/2021