1. 9. 2022 – 31. 1. 20231. pololetí
1. 2. 2023 – 30. 6. 20232. pololetí
25. 8. – 31. 8. 2022přípravný týden
26. 8. – 31. 8. 2022opravné a doplňkové zkoušky
26. 8. , 29. 8. 2022opravné maturitní zkoušky (písemné práce ve škole)
1. 9. 2022zahájení školního roku
1. 9. – 2. 9. 2022opravné maturitní zkoušky (didaktické testy ve škole)
14. 9. 2022opravné maturitní zkoušky (ústní část)
15. 9. 2022Šuřka Fest (Francouzská 101)
29. 9. 2022den otevřených dveří
16. – 22. 10. 2022zájezd čtvrtých ročníků do Paříže
26. – 27. 10. 2022podzimní prázdniny
9. 11. 2022klasifikační porada 1. čtvrtletí
10. 11. 2022hovorové hodiny 16:00-18:00 hod.
16. 11. 2022den otevřených dveří
18. 11. 2022ředitelské volno
do 30. 11. 2022přihlášky na SŠUD
do 1. 12. 2022podání přihlášky k MZ ředitely školy pro jarní zkušební období
28. 11. – 19. 12. 2022klauzury 4. ročníků, hodnocení 20. 12. 2022
21. 12. 2022 – 23. 1. 2023klauzurní práce 1.-3. ročníků
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023vánoční prázdniny
5. - 6. 1. a 16. - 17. 1. 2023talentové a přijímací zkoušky
16. 1. a 17. 1. 2023ředitelské volno pro žáky
24. 1. 2023hodnocení klauzur (1.-3. ročník)
27. 1. 2023klasifikační porada za 1. pololetí
31. 1. 2023vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí
3. 2. 2023pololetní prázdniny
5.2. – 11.2.2023LVK Harrachov
13. 3. – 19. 3. 2023jarní prázdniny
20. 3. - 27. 3. 2023zájezd třetích ročníků do Itálie
31. 3. 2023ředitelské volno pro žáky, školení pedagogů
4. 4. 2023MZ – písemná práce AJ od 8:00 hod., výuka pro ostatní od 3. v. h.
5. 4. 2023MZ – písemná práce ČJL od 13:30 hod., výuka pro ostatní do 6. v. h.
6. – 10. 4. 2023Velikonoční prázdniny
11. 4. - 15. 4. 2023zájezd druhých ročníků do Berlína
14. 4. 2023uzavření klasifikace 4. ročníků, zadání praktické maturitní zkoušky
17. 4. – 21. 4. 2023dílenský týden 4. ročníků
19. 4. 2023klasifikační porada 3. čtvrtletí + klasifikační porada 4. ročníků
20. 4. 2023hovorové hodiny 16:00 – 18:00 hod.
21. 4. 2023vydávání vysvědčení 4. ročníků
24. 4. – 19. 5. 2023praktická maturitní zkouška – odevzdání PMZ 19. 5. 2023
2. 5. 2023MZ – didaktické testy MAT, AJ
3. 5. 2023MZ – didaktické testy ČJL
22. 5. – 26. 5. 2023studijní volno 4. ročníků
22. 5. – 2. 6. 2023odborné praxe 3. ročníků mimo školu
29. 5. – 2. 6. 2023profilová a ústní část maturitní zkoušky
29. 5. – 2. 6. 2023praxe 2. ročníků ve škole
1. 6. – 21. 6. 2023klauzury 1. – 3. ročníků
9. 6. 2023vydávání maturitních vysvědčení - 8:00 hod.
14. 6. 2023informační schůzka pro rodiče budoucích 1. ročníků 17:00
22. 6. 2023hodnocení klauzur
23. 6. 2023uzavření klasifikace + den otevřených dveří 9:00 – 16:00 hod.
26. 6. 2023klasifikační porada za 2. pololetí ve 14:00 hod.
30. 6. 2023vydávání vysvědčení
1. 7. – 3. 9. 2023letní prázdniny
28. 8. – 1. 9. 2023přípravný týden
4. 9. 2023začátek období školního vyučování ve školním roce 2023/2024