3. 9. 2018 – 31. 1. 20191. pololetí
4. 2. 2019 – 28. 6. 20192. pololetí
29. 8. 2018zahajovací porada
28. 8. 2018 – 31. 8. 2018přípravný týden, opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu
3. 9. 2018zahájení školního roku 2018/2019 (SŠ 1. ročník 9.00 hod, 2. – 4. ročníky – 8.00 hod.)
3. 9. 2018 – 7. 9. 2018písemné zkoušky společné části MZ podzim 2018
10. 9. 2018 – 16. 9. 2018plenéry 2. ročníků
19. 9. 2018ústní zkoušky společné a profilové části MZ
do 30. 9. 2018sdělení maturitních témat profilové části MZ
16. 10. 2018den otevřených dveří (SŠ)
29. 10. a 30. 10. 2018podzimní prázdniny
14. 11. 2018průběžné hodnocení za 1. čtvrtletí + hovorové hodiny
22. 11. 2018den otevřených dveří (SŠ)
do 30. 11. 2018  podání přihlášek na SŠUD
do 1. 12. 2018          podání přihlášky k MZ řediteli školy pro jarní zkušební období
3. 12. 2018 – 18. 12. 2018 klauzury 4. ročníků (hodnocení 20. 12. 2018)
21. 12. 2018 – 21. 1. 2019klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 23. 1. 2019)
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019vánoční prázdniny
3. 1. a 14. 1. 2019talentové a přijímací zkoušky – 1. termín
4. 1. a 14. 1. 2019talentové a přijímací zkoušky – 2. termín
25. 1. 2019klasifikační porada za 1. pololetí
31. 1. 2019vydávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
1. 2. 2019pololetní prázdniny
11. 2. – 17. 2. 2019jarní prázdniny
8. 4. 2019zadání praktické maturitní zkoušky
18. 4. 2019velikonoční prázdniny
12. 4. 2019 – 23. 4. 2019dílenský týden 4. ročník
12. 4. 2019 – 13. 5. 2019praktická MZ 4. ročníků – odevzdání PMZ 13. 5. 2019
17. 4. 2019průběžné hodnocení za 3. čtvrtletí + hovorové hodiny
24. 4. 2019klasifikační porada 4. ročníků
29. 4. 2019vydání vysvědčení 4. ročníků
30. 4. 2019studijní volno 4. ročníků
2. 5. 2019 – 10. 5. 2019písemné zkoušky společné části MZ jaro 2019
13. 5. 2019 – 17. 5. 2019studijní volno 4. ročníků
13. 5. 2019 – 24. 5. 2019praxe 3. ročníků OPP (mimo školu)
13. 5. 2019 – 24. 5. 2019praxe 3. ročníků výtvarných oborů (mimo školu)
20. 5. 2019 – 24. 5. 2019ústní zkoušky společné a profilové části MZ jaro 2019
20. 5. 2019 – 24. 5. 2019praxe 2. ročníků (ve škole) a projektový týden
30. 5. 2019 – 17. 6. 2019klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 18. 6. 2019)
13. 6. 2019informační schůzka pro rodiče nastupujících 1. ročníků
21. 6. 2019den otevřených dveří (SŠ)
25. 6. 2019klasifikační porada za 2. pololetí
28. 6. 2019 vydávání vysvědčení
29. 6. 2019 – 1. 9. 2019letní prázdniny
2. 9. 2019zahájení nového školního roku 2019/2020