1. 9. 2020 – 28. 1. 20211. pololetí
1. 2. 2021 – 30. 6. 20212. pololetí
25. 8. 2020zahajovací porada
25. 8. 2020 – 31. 8. 2020přípravný týden
1. 9. 2020 zahájení školního roku 2020/2021 (SŠ 1. ročník 9.00 hod, 2. – 4. ročníky – 8.00 hod.)

1. 9. 2020 – 4. 9. 2020písemné zkoušky společné části MZ podzim 2020
7. 9. 2020 – 11. 9. 2020plenéry 2. ročníků
15. 9. 2020ústní zkoušky společné a profilové části MZ podzim 2020
do 30. 9. 2020sdělení maturitních témat profilové části MZ
14. 10. 2020den otevřených dveří (SŠ)
29. 10. a 30. 10. 2020podzimní prázdniny
11. 11. 2020průběžné hodnocení za 1. čtvrtletí + hovorové hodiny
19. 11. 2020den otevřených dveří (SŠ)
do 30. 11. 2020  podání přihlášek na SŠUD
do 1. 12. 2020          podání přihlášky k MZ řediteli školy pro jarní zkušební období
1. 12. 2020 – 16. 12. 2020 klauzury 4. ročníků (hodnocení 18. 12. 2020)
17. 12. 2020 – 19. 1. 2021klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 20. 1. 2021)
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021vánoční prázdniny (vyučování začne 4. 1. 2021)
7. 1. a 18. 1. 2021talentové a přijímací zkoušky – 1. termín
8. 1. a 18. 1. 2021talentové a přijímací zkoušky – 2. termín
22. 1. 2021klasifikační porada za 1. pololetí
28. 1. 2021vydávání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí
29. 1. 2021pololetní prázdniny
22. 2. – 28. 2. 2021jarní prázdniny
1. 4. 2021velikonoční prázdniny
6. 4. 2021zadání praktické maturitní zkoušky
12. 4. 2021 – 16. 4. 2021dílenský týden 4. ročník
12. 4. 2021 – 7. 5. 2021praktická MZ 4. ročníků – odevzdání PMZ 7. 5. 2021
15. 4. 2021průběžné hodnocení za 3. čtvrtletí + hovorové hodiny
26. 4. 2021klasifikační porada 4. ročníků
29. 4. 2021vydání vysvědčení 4. ročníků
30. 4. 2021studijní volno 4. ročníků
3. 5. 2021 – 7. 5. 2021písemné zkoušky společné části MZ jaro 2021
10. 5. 2021 – 14. 5. 2021studijní volno 4. ročníků
10. 5. 2021 – 21. 5. 2021praxe 3. ročníků (mimo školu)
17. 5. 2021 – 21. 5. 2021ústní zkoušky společné a profilové části MZ jaro 2021
17. 5. 2021 – 21. 5. 2021praxe 2. ročníků (ve škole) a projektový týden
24. 5. 2021 – 16. 6. 2021klauzury 1. – 3. ročníků (hodnocení 17. 6. 2021)
9. 6. 2021informační schůzka pro rodiče nastupujících 1. ročníků
23. 6. 2021klasifikační porada za 2. pololetí
25. 6. 2021den otevřených dveří (SŠ)
30. 6. 2021vydávání vysvědčení
1. 7. 2021 – 31. 8. 2021letní prázdniny
1. 9. 2021zahájení nového školního roku 2021/2022