1. 9. 2020 – 28. 1. 20211. pololetí
1. 2. 2021 – 30. 6. 20212. pololetí
26. 8. – 31. 8. 2020přípravný týden
26. 8. – 31. 8. 2020opravné a doplňkové zkoušky
1. 9. 2020zahájení školního roku
1. 9. – 4. 9. 2020opravné maturitní zkoušky (testy+písemné práce)
15. 9. 2020opravné maturitní zkoušky (ústní část)
14. 10. 2020den otevřených dveří
29. 10. a 30. 10. 2020podzimní prázdniny
12. 11. 2020klasifikační porada – 1/4, informační schůzka pro rodiče žáků
19. 11. 2020den otevřených dveří
do 30. 11. 2020přihlášky na SŠUD
1. 12. – 16. 12. 2020klauzury 4. ročníků, hodnocení 17. 12. 2020
18. 12. 2020 – 20. 1. 2021klauzurní práce
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021vánoční prázdniny
7. 1., 8. 1. a 18. 1. 2021talentové a přijímací zkoušky
21. 1. 2021hodnocení klauzur (1.-3. ročník)
25. 1. 2021klasifikační porada – 1. pololetí
28. 1. 2021pololetní vysvědčení
29. 1. 2021pololetní prázdniny
22. 2. – 28. 2. 2021jarní prázdniny
1. 4. 2021velikonoční prázdniny
14. 4. 2021klasifikační porada – 3/4
19. 4. 2021zadání praktické maturitní zkoušky
26. 4. – 20. 5. 2021praktická maturitní zkouška
18. 5. 2021klasifikační porada 4. ročníků
20. 5. 2021vydávání vysvědčení 4. ročníků
24. 5. – 25. 5. 2021státní maturitní testy
21. 5. – 31. 5. 2021předmaturitní volno 4. ročníků
1. 6. – 4. 6. 2021profilová a ústní část maturitní zkoušky
31. 5. – 22. 6. 2021klauzury 1. – 3. ročníků
23. 6. 2021hodnocení klauzur
28. 6. 2021klasifikační porada – 2. pololetí
30. 6. 2021vysvědčení 2. pololetí
1. 7. – 31. 8. 2021prázdniny
1. 9. 2021začátek období školního vyučování ve školním roce 2021/2022