3. 9. 2018 – 31. 1. 20191. pololetí
4. 2. 2019 – 28. 6. 20192. pololetí
1. POLOLETÍ
29. 8. – 31. 8. 2018přípravný týden
29. 8. – 31. 8. 2018opravné a doplňkové zkoušky
3. 9. 2018zahájení školního roku
3. 9. – 7. 9. 2018opravné maturitní zkoušky (testy+písemné práce)
18. 9. 2018opravné maturitní zkoušky (ústní část)
16. 10. 2018den otevřených dveří
29. 10. a 30. 10. 2018podzimní prázdniny
13. 11. 2018klasifikační porada – 1/4, informační schůzka pro rodiče žáků
22. 11. 2018den otevřených dveří
do 30. 11. 2018přihlášky na SŠUD
3. 12. – 18. 12. 2018klauzury 4. ročníků, hodnocení 19. 12. 2018
21. 12. 2018 – 21. 1. 2019klauzurní práce
22. 12. 2018 – 2. 1. 2019vánoční prázdniny
3. 1., 4. 1. a 14. 1. 2019talentové a přijímací zkoušky
22. 1. 2019hodnocení klauzur (1.-3. ročník)
24. 1. 2019klasifikační porada – 1. pololetí
31. 1. 2019pololetní vysvědčení
1. 2. 2019pololetní prázdniny
2. POLOLETÍ
11. 2. – 17. 2. 2019jarní prázdniny
15. 4. 2019zadání praktické maturitní zkoušky
16. 4. 2019klasifikační porada – 3/4, informační schůzka pro rodiče žáků
18. 4. 2019velikonoční prázdniny
23. 4. – 17. 5. 2019praktická maturitní zkouška
23. 4. 2019klasifikační porada 4. ročníků
29. 4. 2019vydávání vysvědčení 4. ročníků
2. 5. – 10. 5. 2019státní maturitní testy a písemné práce
20. 5. – 24. 5. 2019předmaturitní volno 4. ročníků, plenér 2. ročníků
27. 5. – 31. 5. 2019profilová a ústní část maturitní zkoušky
3. 6. – 19. 6. 2019klauzury 1. – 3. ročníků
12. 6. 2019informační schůzka pro rodiče nastupujících 1. ročníků
20. 6. 2019hodnocení klauzur (1.-3. ročník)
21. 6. 2019den otevřených dveří
24. 6. 2019klasifikační porada – 2. pololetí
28. 6. 2019vysvědčení 2. pololetí
29. 6. – 1. 9. 2019prázdniny
2. 9. 2019začátek období školního vyučování ve školním roce 2019/2020