1. 9. 2022 – 31. 1. 20231. pololetí
1. 2. 2023 – 30. 6. 20232. pololetí
25. 8. – 31. 8. 2022přípravný týden
26. 8. – 31. 8. 2022opravné a doplňkové zkoušky
26. 8., 29. 8. 2022opravné maturitní zkoušky (písemné práce ve škole)
1. 9. 2022zahájení školního roku
1. 9. – 2. 9. 2022opravné maturitní zkoušky (didaktické testy ve škole)
13. 9. 2022opravné maturitní zkoušky (ústní část - Husova)
15. 9. 2022Šuřka Fest (Francouzská 101)
29. 9. 2022den otevřených dveří
9. 10. - 14. 10. 2022zájezd čtvrtých ročníků do Paříže - Husova
26. - 27. 10. 2022podzimní prázdniny
8. 11. 2022klasifikační porada - čtvrtletní
10. 11. 2022hovorové hodiny 16:00-18:00
16. 11. 2022den otevřených dveří
18. 11. 2022ředitelské volno
do 30. 11. 2022přihlášky na SŠUD
do 1. 12. 2022podání přihlášky k MZ ředitelce školy pro jarní zkušební období
28. 11. – 19. 12. 2022klauzury 4. ročníků, hodnocení 20. 12. 2022
21. 12. 2022 – 23. 1. 2023klauzurní práce 1.-3. ročníků
23. 12. 2022 – 2. 1. 2023vánoční prázdniny
5. - 6. 1. a 16. - 17. 1. 2023talentové a přijímací zkoušky
16. 1. a 17. 1. 2023ředitelské volno pro žáky
24. 1. 2023hodnocení klauzur (1.-3. ročník)
26. 1. 2023klasifikační porada – 1. pololetí
31. 1. 2023pololetní vysvědčení
3. 2. 2023pololetní prázdniny
26.2. - 4.3.2023LVK Harrachov
13. 3. – 19. 3. 2023jarní prázdniny
24.3.2023ředitelské volno pro žáky, školení pedagogů
28. 3. - 5. 4. 2023zájezd třetích ročníků do Itálie - Husova
4. 4. 2023MZ - písemná práce AJ
5. 4. 2023MZ - písemná práce ČJL
6. - 10. 4. 2023velikonoční prázdniny
11. 4. - 14. 4. 2023zájezd druhých ročníků do Berlína
11. 4. 2022klasifikační porada – 3/4
13. 4. 2023hovorové hodiny 16:00-18:00
14. 4. 2023zadání praktické maturitní zkoušky
18. 4. 2023klasifikační porada 4. ročníků
21. 4. 2023vydávání vysvědčení 4. ročníků
24. 4. - 19. 5. 2023praktická maturitní zkouška – odevzdání PMZ 19. 5. 2023
2. 5. – 3. 5. 2023MZ - didaktické testy
22. 5. – 26. 5. 2023studijní volno 4. ročníků, plenéry
29. 5. – 2. 6. 2023profilová a ústní část maturitní zkoušky
1. 6. – 21. 6. 2023klauzury 1. – 3. ročníků
14. 6. 2023informační schůzka pro rodiče budoucích 1. ročníků 17:00
22. 6. 2023hodnocení klauzur
23. 6. 2023den otevřených dveří (9:00 - 16:00)
26. 6. 2023klasifikační porada – 2. pololetí 14:00
30. 6. 2023vysvědčení 2. pololetí
1. 7. – 3. 9. 2023letní prázdniny
4. 9. 2023začátek období školního vyučování ve školním roce 2023/2024