Výsledky II. kola přijímacích zkoušek

Ekotextil designetd
Prostor a médiasvt
.
Seznam přijatých uchazečůpřijatí_Francouzská