Design oděvu

Zaměřujeme se na současný kreativní a inovativní oděvní design, na módu v celé šíři od ready-to-wear až po autorskou modelovou originální tvorbu. Samozřejmostí pro nás je individuální přístup ke studentům a maximální rozvoj osobnosti a soustředění na celistvý vývoj kreativního myšlení. Klademe důraz na praktičnost, funkčnost, profesionální orientaci a schopnosti v oboru po designové i technické a řemeslné stránce. Poskytujeme kvalitní komplexní výtvarný základ pro možné uplatnění ve velkém množství kreativních a výtvarných oborů. Úspěšní absolventi pokračují na VOŠ a vysokých školách.

Poskytujeme odbornou výuku:

Výtvarná příprava– je profilový předmět 1. a 2. ročníku, který se zabývá převážně kresbou a malbou

Figurální kreslení– seznamuje se se stavbou a proporcí lidského těla a využívá osvojených znalostí výtvarných technik

Navrhování – obsahuje práci s principy a postupy tvorby návrhu. Do výuky jsou zahrnovány módní ilustrace, inovativní a tradiční textilní techniky, unikátní technologie artprotisu, pletáž (spolupráce s pletařskou firmou), design vzorování modrotisku a sítotisku, up-cycling

Praktická cvičení a konstrukce oděvů– provází studenta po celé studium od základních znalostí a dovedností až po samostatnou modelovou realizaci

Základy fotografie– připravuje studenta na prezentaci vlastní práce

Počítačová grafika– umožňuje práci s grafickým designem v širších souvislostech

Spolupráce s firmami– v rámci odborné praxe ve 3. ročníku mají možnost studenti poznat fungování oděvních firem. Kromě toho obor pravidelně spolupracuje s BVV Brno a.s., Folklor Styl s.r.o., Blažek Praha a.s., Modrotisk Danzinger Olešnice.

Zahraniční stáže– Miláno Itálie, Bologna Itálie, Kaunas Litva, Sofie Bulharsko v rámci studijních programů Erasmus

Soutěže– celostátní soutěž Studentský design s umístěním na nejvyšších příčkách, Green Design, Zlatá jehla Prostějov, Brno Design Days.

Projekty– osvěta dětské endokrinologie Motol Praha, Folklor Styl, nadace Veronica, spolupráce s floristy Rajhrad a další.

Přehlídky a výstavy– divadlo Ponec Praha, Slavkov, Galerie 1602, Styl Kabo, Dům panů z Kunštátu, Galerie U dobrého pastýře, Galerie mladých, Špilberk, Místodržitelský palác, Mahenovo divadlo, Designblok…

Každý půlrok probíhají výstavy a obhajoby klauzurních prací určených i pro veřejnost v budově školy.

 

Talentové zkoušky

 

Zkouška se skládá ze tří částí :

  • Portrét podle živého modelu
  • Malba zátiší
  • Perokresba – oděvní detail

Za každý úkol může uchazeč získat až 15 bodů. Za domácí práce(20 kusů) dalších 15. Dohromady tedy může uchazeč dostat 60 bodů. Do dalšího kola je pozván ten, kdo získá minimálně 30 bodů

Domácí práce
Zájemci o konzultaci domácích prací mohou podklady zasílat formou naskenovaných (nafocených – pozor na perspektivní zkreslení) originálů kreseb. Budou vítány i fotografie vlastních realizací.

Zaměření domácích prací
Oceníme studie libovolných předmětů, jednoduchých zátiší a draperií v kresbě i malbě. Studie portrétů a detailů lidského těla, ať lineární nebo stínované. Pohybové kresby lidí i zvířat. V žádném případě neposílejte kresby podle fotografií. Fotografie struktur, světla a stínu, jednoduchých kompozic. Pohlídejte si poměr kreseb vůči případným fotografiím – maximálně 1/5 fotografií.
Práce pro konzultace (pokud jich bude více než 7 ks, ve velikosti 1000×1500 obrazových bodů) zasílejte přes www.uschovna.cz. Každý soubor označte vlastním jménem.

Vaše práce budou hodnotit, zasílat rady a doporučení výtvarní učitelé oboru :

MgA. Zuzana Běhalová Sedmidubská, behalova@ssudbrno.cz
Marcela Čapkovičová, ak.mal., capkovicova@ssudbrno.cz
MgrA. Iveta Konečná, konecna@ssudbrno.cz

Konzultovat můžete kdykoliv do poloviny prosince.

Doporučení k přípravě k talentovým zkouškám (domácím pracím):

Prosíme vás, neposílejte dětské představy o návrzích na oděv, romantické obrázky a stylizace. Navrhování se budete učit.