ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PŘIHLÁŠKA

Základní informace ke zkouškám jsou pod tlačítkem Uchazeč – přijímací zkoušky. Přihlášky se odevzdávají do 30. listopadu. Podrobný návod na odevzdání přihlášky najdete zde.

DOMÁCÍ PRÁCE

Domácí práce se budou odevzdávat při příchodu na talentovou zkoušku.

Oceníme studijní kresby těla, hlavy, rostlin, zvířat, prostě jakoukoliv realistickou kresbu.
Zajímá nás, zda jste si někdy zkusili level design, character art nebo jakýkoliv mod do hry.
Ukažte nám světy, které jste si vymysleli nebo příběhy, které jste s přáteli odehráli např. v Dračím doupěti.
Přineste svoje pokusy ve 2D nebo 3D grafice, animaci nebo i fotografii.
Nebojte se ukázat volnou tvorbu, hrátky se zvukem nebo třeba typografií. Rádi uvidíme i váš skicák.

Podrobný návod na domácí práce, s ukázkami a popisem, naleznete zde.

Všechny své domácí výtvarné práce zabalte do adekvátně velké složky (viditelně je označte svým jménem) a vše digitální odevzdejte na usb disku smysluplně pojmenované a roztříděné.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

První část přijímacího řízení – talentová zkouška:

 • během talentové zkoušky uchazeč splní tři úkoly a odevzdá domácí výtvarné práce.
 • pravidla talentové zkoušky platné pro všechny obory najdete zde
 • 1. úkol: kresba hlavy podle živého modelu
  Hodnotíme umístění do formátu, velikost (zpravidla 1 : 1), reálné proporce, stavbu, modelaci, prostorové vztahy, výraz a zvládnutí požadované techniky.
 • 2. úkol: tvorba vizuálu tří karet pro zadanou hru v určeném výtvarném stylu
  Hodnotíme vizuální hierarchii, zvládnutí zadaného vizuálního stylu, srozumitelnost, kreativitu a vizuální konzistence
 • 3. úkol: tvorba drobné digitální hry za použití vybraného nástroje
  Hodnotíme technickou zdatnost, dokončenost hry, level design, smysluplnost voleb a vizuální nebo textovou kvalitu

Druhá část přijímacího řízení:

Pokud se uchazeč dostane do 2. části, čeká jej ještě všeobecný test, pohovor a do výsledného bodování se započte i průměr prospěchu z druhého pololetí 8. ročníku. Nejdůležitější je pro nás pohovor, ve kterém o uchazeči zjistíme jeho zájmy, motivace a cíle. Nebojte se na něj dopředu připravit a sepsat si své oblíbené hry a tvůrce. Další informace o bodování a průběhu druhé části najdete zde.


Chcete se ještě na něco zeptat?

Pošlete svou otázku na adresu gameart@ssudbrno.cz (do předmětu zprávy napiš „otázka“).

Další informace naleznete také na gameart.cz

Pokud máte zájem vyzkoušet si herní tvorbu v zájmovém kroužku, podívejte se na chcidelathry.cz


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ON-LINE

V sobotu 21. 11. 2020 se konal on-line den otevřených dveří. Mohli jste se tak digitálně sejít s našimi učiteli a ptát se jich na palčivé otázky k talentovým zkouškám.
Záznam z vysílání najdete ZDE!