DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ON-LINE

V sobotu 21. 11. 2020 se konal on-line den otevřených dveří. Mohli jste se tak digitálně sejít s našimi učiteli a ptát se jich na palčivé otázky k talentovým zkouškám.
Záznam z vysílání najdete ZDE!


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

PŘIHLÁŠKA

Základní informace ke zkouškám jsou pod tlačítkem Uchazeč – přijímací zkoušky. Přihlášky se odevzdávají do 30. listopadu. Podrobný návod na odevzdání přihlášky najdete zde.

DOMÁCÍ PRÁCE

Domácí práce se budou odevzdávat při příchodu na talentovou zkoušku.

Oceníme studijní kresby těla, hlavy, rostlin, zvířat, prostě jakoukoliv realistickou kresbu.
Zajímá nás, zda jste si někdy zkusili level design, character art nebo jakýkoliv mod do hry.
Ukažte nám světy, které jste si vymysleli nebo příběhy, které jste s přáteli odehráli např. v Dračím doupěti.
Přineste svoje pokusy ve 2D nebo 3D grafice, animaci nebo i fotografii.
Nebojte se ukázat volnou tvorbu, hrátky se zvukem nebo třeba typografií. Rádi uvidíme i váš skicák.

POZOR, součástí prací pro přijímací zkoušku bude jeden speciální POVINNÝ ÚKOL, který budeme hodnotit zvlášť. Jeho zadání najdete včas v písemné pozvánce k talentové zkoušce.

Domácí úkol: tvorba levelu hry se zadanou herní mechanikou – design levelu uchazeč vymýšlí a kreslí na papír. Prověřujeme schopnost uchazeče tvořit pro hráče smysluplné výzvy a jeho schopnost své uvažování nad levelem hry srozumitelně a esteticky zaznamenat

(Tento úkol si můžete vyzkoušet a nechat ohodnotit na 21. 10. na dnu otevřených dveří on-line.)

Všechny své domácí výtvarné práce zabalte do adekvátně velké složky (viditelně je označte svým jménem) a vše digitální odevzdejte na usb disku smysluplně pojmenované a roztříděné.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

varianta A)
Jestliže se školy otevřou nejpozději 14. prosince 2020, budou platit již dříve oznámené termíny: talentová zkouška ve dvou termínech 7. a 8. ledna 2021, pokračování přijímacího řízení 18. ledna 2021.

varianta B)
Pokud do této doby nebudou školy otevřeny, bude se talentová zkouška konat po jednotlivých oborech vzdělání v období od 4. do 15. ledna 2021 v termínech:
12. ledna 2021: 1. termín pro obor vzdělání Game art – pracoviště Francouzská
13. ledna 2021: 2. termín pro obor vzdělání Game art – pracoviště Francouzská

První část přijímacího řízení – talentová zkouška:

Po příchodu na přijímací zkoušky a odevzdání domácích prací, čekají uchazeče dva úkoly:

1. úkol: kresba stylizované postavy, zasazené do zadaného světa – budeme zjišťovat, jak dobře zvládá uchazeč proporce postavy a figurální kresbu, ale především schopnost vytvořit vizuálně originální postavu, která má čitelný charakter a vlastnosti.

2. úkol: tvorba nelineárního, interaktivního příběhu – v jednoduchém programu budou uchazeči tvořit textovou hru, ve které se může hráč omezeně rozhodovat o svém postupu. Budeme zkoumat jak uchazeč pracuje s tvorbou zajímavé volby pro hráče a schopnost netradičně povyprávět zajímavý příběh.

Druhá část přijímacího řízení:

Pokud se uchazeč dostane do 2. části, čeká jej ještě všeobecný test, pohovor a do výsledného bodování se započte i průměr prospěchu z druhého pololetí 7. ročníku. Nejdůležitější je pro nás pohovor, ve kterém o uchazeči zjistíme jeho zájmy, motivace a cíle. Nebojte se na něj dopředu připravit a sepsat si své oblíbené hry a tvůrce.

Chci si vyzkoušet domácí úkol!

Navrhněte úroveň jednoduché 2D hry z pohledu z boku (tzn 2D platformer, můžete se inspirovat hrami jako je Mario, Spelunky, Celeste, Shovel Knigh atd). V úrovni je hráčův avatar (postavička), kterou hráč může ovládat. Avatar umí běhat do stran ale neumí skákat. Avatar umí být na krátkou chvíli neviditelný. Určete a popište co je hráčovým cílem a jak o tom bude hráč informován. Popište jednotlivé prvky vaší úrovně a vysvětlete jakou mají v rámci úrovně funkci.

Potřebujete jeden papír A3 a tužky, pastelky nebo fixy, prostě výtvarné potřeby dle vaší libosti. Doporučujeme vytvořit si několik načmáraných návrhů, klidně na A4, které nám můžete taky ukázat.

Chceme vidět nápaditost, sehranost jednotlivých prvků a zajímavou výzvu pro hráče. Chceme vidět, kde se hráč ztratí, kde dostane odměnu a kde to bude sotva zvládat. Vizuálně to nemusí být dokonalé, hlavně ať je to přehledné.

K přehlednosti využijte popisků, barev, výstřižků nebo i doprovodného textu.

Práci nahrejte mezi své práce při přihlašování na konzultace a nazvěte ji „Level hry“. Nezapomeňte k ní přidat i náčrty, nebo nepovedené pokusy, zajímá nás, jak jste nad úkolem přemýšleli.

Chcete se ještě na něco zeptat?

Pošlete svou otázku na adresu gameart@ssudbrno.cz (do předmětu zprávy napiš „otázka“).

Další informace naleznete také na gameart.cz

Pokud máte zájem vyzkoušet si herní tvorbu v zájmovém kroužku, podívejte se na chcidelathry.cz