TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

AkceDatum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl30. září 2022
Podání přihlášky řediteli1. prosinec 2022
Ukončení klasifikace za 2. pololetí14. dubna 2023
Zadání praktické části MZ14. dubna 2023
Písemné práce profilové části MZ (ČJL a AJ)4. dubna 2023 od 8: 00 - AJ
5. dubna 2023 od 13:30 - ČJL
Didaktické testy2. - 5. května 2023
Ústní část MZ29. 5. 2023 - 2. 6. 2023

 

MATURITA – KRITÉRIA HODNOCENÍ (PROFILOVÁ ČÁST MZ 2023)

Český jazyk a literatura (PDF)

Anglický jazyk (PDF)

Odborné předměty ve třídě 4.A (PDF)

Odborné předměty ve třídě 4.B (PDF)

Odborné předměty ve třídě 4.C (PDF)

Odborné předměty ve třídě 4.D (PDF)

Odborné předměty ve třídě 4.E (PDF)

Odborné předměty ve třídě 4.F (PDF)

 

MATURITA – OKRUHY OTÁZEK (SPOLEČNÁ ČÁST)

Angličtina - HusovaPDF
Angličtina - FrancouzskáPDF
Český jazyk - seznam četbyPDF
Český jazyk - seznam literárních děl pro vyplnění a tiskXLSX

 

MATURITA – OKRUHY OTÁZEK (PROFILOVÁ ČÁST)

Obor 82-41-M/01 Užitá malba
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení a malbanepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení a malbanepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba - Prostor a média
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení nepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82-41-M/04 Průmyslový design
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení a malbanepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82-41-M/05 Grafický design
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení a malbanepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82-41-M/05 Grafický design - Ilustrace
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení a malbanepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82–41–M/05 Grafický design - Motion design
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82–41–M/07 Modelářství a návrhářství oděvů - Ekotextil design
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Odborné předmětypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška
Obor 82–41–M/07 Modelářství a návrhářství oděvů - Design oděvu
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Odborné předmětypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška
Obor 82-41-M/11 Design interiéru
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouška z oborupovinná/praktická zkouška
Figurální kreslení a malbanepovinná/praktická zkouška
Počítačová grafikanepovinná/praktická zkouška
Obor 82–41–M/14 Textilní výtvarnictví - Design interiéru a textilu
Technologiepovinná/ústní zkouška
Dějiny výtvarné kulturypovinná/ústní zkouška
Praktická zkouškapovinná/praktická zkouška
Figurální kreslenínepovinná/praktická zkouška
Společenskovědní základnepovinná/ústní zkouška