Školní psycholožka Mgr. Jiřina Kalová

e-mail: kalova@ssudbrno.cz
školní mobil: 728 526 378
tel: 549 125 659 (do budovy Francouzská)

 • Poskytované poradenské služby jsou bezplatné.
 • Školní psycholog je vázán zákonnými normami a profesním etickým kodexem.

Konzultační hodiny: 

Pondělí: 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00 (Francouzská)
Pátek: 7:30 – 11:30, 12:00 – 15:00 (Husova)

 • Konzultace je možná po individuální domluvě i v jiný čas

 

Konzultační místnosti:

 • budova Husova – kabinet č. 566
 • budova Francouzská – Zelený kabinet č. 75

 

PRO ŽÁKY:

 • Poskytování služeb psychologického poradenství (včetně podpůrného psychoterapeutického vedení) studentům s rizikovým chováním, studentům s výukovými, výchovnými či osobními problémy
 • Krizová intervence pro studenta v tíživé životní situaci
 • Skupinová a individuální práce se studenty zacílená na efektivní učení
 • Skupinová a individuální práce se studenty zaměřená na osobní rozvoj
 • Podpora sebeúcty a sebevědomí
 • Pomoc při zvládání adolescentní krize
 • Rozvoj emoční a sociální inteligence
 • Realizace preventivních a intervenčních programů pro třídní kolektivy.
 • Péče o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

PRO RODIČE:

 • Psychologické poradenství školní problematiky studenta
 • Efektivní učení
 • Práce na sebekontrole a sebeřízení
 • Profesní orientace studenta
 • Obtíže v komunikaci a spolupráci
 • Krizová intervence pro rodiče v tíživé životní situaci
 • Problémové vztahy dítěte se sourozenci, rodiči
 • Svěření s důvěrnou záležitostí, která dítě znepokojuje
 • Konzultace rodičovských nejistot při výchově
 • Zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště

Příklady obtíží s jakými se mohou studenti na školní psycholožku obrátit:

 • Když nejste spokojeni se svými školními výsledky, vaše úsilí a množství času vložené do učení není završeno pro vás uspokojivým výsledkem.
 • Když pociťujete nadměrný strach či úzkost ve zkouškových situacích. Máte pocit, že ztrácíte sebekontrolu, tyto nepříjemné stavy vám brání podat optimální výkon.
 • Když pociťujete situačně vázané tělesné obtíže. V určitých situacích často se opakující bolesti hlavy, břicha, zvracení, záškuby svalů, samovolné hlasové projevy, koktání…
 • Máte problémy se spaním – problematické usínání, nespavost či nadměrný spánek, přerušované spaní, neklidné spaní.
 • Pokud si nevíte rady s řešením svých problémů v kyberprostoru (prostředí internetu a mobilních telefonů).
 • Když ztrácíte kontrolu nad příjmem potravy – výrazné hubnutí či přejídání.
 • Když se cítíte osamělí, mezi vrstevníky nedostatečně začleněni. Máte problémy navázat či uspokojivě rozvíjet vrstevnické vztahy, případně sociální vztahy dlouhodobě udržet.
 • Když se dostáváte často do konfliktních situací s lidmi ve vašem okolí, máte pocit, že s nimi nedokážete vyjít. Postrádáte vzájemné porozumění a harmonické soužití.
 • Když se dostáváte opakovaně do situace, kterou vnímáte jako nepříjemnou a ubližující, pociťujete při tom bezmoc a současně se z této nepříjemné situace nedokážeš sami vymanit.
 • Když máte pocity marnosti a bezvýchodnosti. Napadají vás myšlenky, že život je k neunesení.
 • Když nevíte, kam dál pokračovat ve studiu, máte více zájmů či chybějící životní plán.
 • Když jste v životní situaci, která na vás klade nároky na vyjádření vlastního názoru na věc a vy nevíte, pro co se rozhodnout. Důsledky vašeho rozhodnutí vnímáte jako závažné pro váš budoucí život.
 • Když se dlouho a neuspokojivě vyrovnáváte s osobní ztrátou – ztráta vztahu, blízké osoby či jiné hodnoty.
 • Když máte obavy o zdraví své nebo někoho, na kom vám záleží, a potřebujete se poradit.
 • Když se potřebujete svěřit s nějakou jinou důvěrnou osobní věcí, která vás znepokojuje.
 • Když si potřebujete jen o něčem popovídat nebo si něco ujasnit.

 

Etické normy práce

Pracovní náplň školního psychologa