Den otevřených dveří online | „DoD“ 2020/21

 

Průběh výuky od 1. do 4. ročníku

Důraz klademe na dovednosti manuální, ale také práci ve virtuálním prostoru.

Od 1. do 2. ročníku student prochází obdobím, které je spojené s poznáváním způsobů zaznamenání prostorových vjemů kolem sebe a následně jejich transformací. Používá nástroje jako je kresba – klademe důraz na kresbu perspektivy a kresbu lidské figury (předměty: Výtvarná příprava a Figurální kresba). Vše je doplněno dílenskou praxí v předmětu Praktická cvičení, zde student poznává základy formování trojrozměrných objektů dle několika možných postupů, vždy podle tvaru a členitosti předlohy. Předmět praktická cvičení provází studenty po celo dobu studia. Ve 2. ročníku si student osvojuje základy typografie v předmětu Písmo. Ať už vlastní rukou psané a nebo sazbou v programu Indesign – později velmi užitečné při tvorbě plakátů a zejména portfolií při přihláškách na VŠ.

Nedílnou součástí výuky je také předmět technologie, který přináší rozhled v oblasti používaných materiálů, technologických postupů, zpracování a jejich vhodným užitím.

V průběhu 3. ročníku se studenti více soustředí na práci s 3D programy (Rhinoceros – křivkové modelování), vytváří rozměrová schémata, výkresovou dokumentaci jednoduchý a později složitějších návrhů v měřítku (v předmětech 3D modelování a Navrhování). Vytváří plakáty, které obhajují mluveným slovem před komisí během období tzv. Klauzur – pololetních zkoušek.

Ve 4. ročníku se stupňuje náročnost rozsahu projektu v předmětech Navrhování a 3D modelování (základy 3DS Max – polygonové sítě) a zároveň zvyšuje studentova samostatnost. Práce vrcholí maturitní zkouškou, kde studenti řeší zpravidla individuální zadání. V rozsahu rešerše, studijních kreseb v různých variantách, finální kresebné dokumentace, renderovaného výstupu z 3D programů/fotodokumentace modelu. Včetně výstupu ve formě portfolia (prezentace výstupu v rozsahu několika stran, které pojednává o průběhu prezentovaného projektu).

 

Absolventi a jejich uplatnění

Naši absolventi jsou takřka pravidelně budoucími vysokoškoláky. Vážíme si také absolventů, kteří mají rádi řemeslo.

Absolventy máme na uměleckých a technických vysokých školách v Praze, Brně, Zlíně, Plzni, Bratislavě, Ústí nad Labem, …

Nevěnují se pouze oboru produktového a průmyslového designu. Jsou zde absolventi v oborech šperk, textil, sklo, architektura a třeba i grafický design.

 

Prostory výuky

Najdete nás ve třech podlažích budovy na Husove 10. v 1. NP máme 2 kreslírny a počítačovou učebnu vybavenou 10 počítači a jednou stanicí virtuální kresby s periferií Wacom CintiQ. V 1. PP je k dispozici dílna na zpracování kovů, následně ve sklepních prostorách sádrovna, místnost na zpracování hlíny a zázemí stříkacího boxu.

 

 

Konzultace domácích prací na dálku

Náš obor je zaměřen na prostorové vjemy a práci s materiálem. Důraz klademe také na vztahy objektů a jejich funkce. Produkty/výrobky tvarujeme a snažíme se nalézat ve věcech kolem nás nový význam, který byl předchozím uživatelům mnohdy skrytý.

Zájemci o konzultaci domácích prací mohou podklady pro konzultaci zasílat formou oskenovaných/nafocených originálů kreseb. Nebráníme se také fotodokumentaci prostorových objektů.

 

Na co se zaměřit?

Oceníme lineárně i stínovaně pojaté kresby prostorových objektů, které lze zařadit pod souhrnný název „Perspektiva a zachycení prostoru“. Pozornost věnujte také kresbám hlavy/portrétu (podle živého modelu/případně sádrové hlavy) v měřítku optimálně 1:1. Pozor, nejsme zastánci kreseb miniatur podle fotografií! Barva není sprosté slovo, stejně jako vůně každého materiálu při jeho formování a obrábění. Můžete doplnit fotodokumentaci volné tvorby. Další částí prací mohou být také fotografie Vašich prostorovým počinů a novátorských vizí.

Tyto informace vám poslouží také jako cenné pro budoucí přijímací řízení!

 

Kam práce zasílat?

Pro zaslání domácích prací použijte službu: www.uschovna.cz
Prosím, dodržujte velikost celkového datového obsahu max. do 100MB.

Práce pro konzultace posílejte přes www.uschovna.cz
na email: ricny@ssudbrno.cz, případně: rybnicek@ssudbrno.cz

Termín konzultace Vám nabídneme dle individuální domluvy.  Kontaktujte nás na email, případně na tel.: 603 574 365.

 

Těším se na budoucí spolupráci!

Matěj Říčný, vedoucí ateliéru