Charakteristika ateliéru Produktový design

 

Průběh výuky od 1. do 4. ročníku

Důraz klademe na dovednosti manuální, ale také práci ve virtuálním prostoru.

Od 1. do 2. ročníku student prochází obdobím, které je spojené s poznáváním způsobů zaznamenání prostorových vjemů kolem sebe a následně jejich transformací. Používá nástroje jako je kresba – klademe důraz na kresbu perspektivy a kresbu lidské figury (předměty: Výtvarná příprava a Figurální kresba). Vše je doplněno dílenskou praxí v předmětu Praktická cvičení, zde student poznává základy formování trojrozměrných objektů dle několika možných postupů, vždy podle tvaru a členitosti předlohy. Předmět praktická cvičení provází studenty po celo dobu studia. Ve 2. ročníku si student osvojuje základy typografie v předmětu Písmo. Ať už vlastní rukou psané a nebo sazbou v programu Indesign – později velmi užitečné při tvorbě plakátů a zejména portfolií při přihláškách na VŠ.

Nedílnou součástí výuky je také předmět technologie, který přináší rozhled v oblasti používaných materiálů, technologických postupů, zpracování a jejich vhodným užitím.

V průběhu 3. ročníku se studenti více soustředí na práci s 3D programy (Rhinoceros – křivkové modelování), vytváří rozměrová schémata, výkresovou dokumentaci jednoduchý a později složitějších návrhů v měřítku (v předmětech 3D modelování a Navrhování). Vytváří plakáty, které obhajují mluveným slovem před komisí během období tzv. Klauzur – pololetních zkoušek.

Ve 4. ročníku se stupňuje náročnost rozsahu projektu v předmětech Navrhování a 3D modelování (základy 3DS Max – polygonové sítě) a zároveň zvyšuje studentova samostatnost. Práce vrcholí maturitní zkouškou, kde studenti řeší zpravidla individuální zadání. V rozsahu rešerše, studijních kreseb v různých variantách, finální kresebné dokumentace, renderovaného výstupu z 3D programů/fotodokumentace modelu. Včetně výstupu ve formě portfolia (prezentace výstupu v rozsahu několika stran, které pojednává o průběhu prezentovaného projektu).

 

Absolventi a jejich uplatnění

Naši absolventi jsou takřka pravidelně budoucími vysokoškoláky. Vážíme si také absolventů, kteří mají rádi řemeslo.

Absolventy máme na uměleckých a technických vysokých školách v Praze, Brně, Zlíně, Plzni, Bratislavě, Ústí nad Labem, …

Nevěnují se pouze oboru produktového a průmyslového designu. Jsou zde absolventi v oborech šperk, textil, sklo, architektura a třeba i grafický design.

 

Prostory výuky

Najdete nás ve třech podlažích budovy na Husove 10. v 1. NP máme 2 kreslírny a počítačovou učebnu vybavenou 10 počítači a jednou stanicí virtuální kresby s periferií Wacom CintiQ. V 1. PP je k dispozici dílna na zpracování kovů, následně ve sklepních prostorách sádrovna, místnost na zpracování hlíny a zázemí stříkacího boxu.

 

 

Domácí práce na talentovky

Náš obor je zaměřen na prostorové vjemy a práci s materiálem. Důraz klademe také na vztahy objektů a jejich funkce. Produkty/výrobky tvarujeme a snažíme se nalézat ve věcech kolem nás nový význam, který byl předchozím uživatelům mnohdy skrytý.

Zájemci o konzultaci domácích prací mohou podklady pro konzultaci zasílat formou oskenovaných/nafocených originálů kreseb. Nebráníme se také fotodokumentaci prostorových objektů.

 

Na co se zaměřit?

Oceníme lineárně i stínovaně pojaté kresby prostorových objektů, které lze zařadit pod souhrnný název „Perspektiva a zachycení prostoru“. Pozornost věnujte také kresbám hlavy/portrétu (podle živého modelu/případně sádrové hlavy) v měřítku optimálně 1:1. Pozor, nejsme zastánci kreseb miniatur podle fotografií! Barva není sprosté slovo, stejně jako vůně každého materiálu při jeho formování a obrábění. Můžete doplnit fotodokumentaci volné tvorby. Další částí prací mohou být také fotografie Vašich prostorovým počinů a novátorských vizí.

Tyto informace vám poslouží také jako cenné pro budoucí přijímací řízení!

 

Termín konzultace Vám nabídneme dle individuální domluvy.  Kontaktujte nás výhradně na email: ricny@ssudbrno.cz

Případně domácí práce konzultujeme jako součást dne otevřených dveří.

 

Těším se na budoucí spolupráci!

Matěj Říčný, vedoucí ateliéru

 

Termíny – dle plánu daného školního roku:

plán 2023/2024 zde: www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/student/husova/plan-skolniho-roku

 

 

Archiv | „DoD“ 2020/21