Školní řád SŠ (pdf)

Klasifikační řád SŠ (pdf)

Smlouva o zajištění odborné praxe (pdf)

Potvrzení o vykonané praxi (pdf)

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy + lékařský posudek (pdf)

Žádost o uvolnění z výuky – nezletilý žák (pdf)

Žádost o uvolnění z výuky – zletilý žák (pdf)

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (jpg)

Výsledky soutěže o nové logo školy

Druhé kolo soutěže na nové logo školy

Vnitřní směrnice o informacích (pdf)

Seznam literárních děl MZ 2022 (xlsx)

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (xlsx)

Žádost o vydání stejnopisu nebo druhopisu školního nebo maturitního vysvědčení (pdf)

Preventivní program (pdf)

Požární prevence – školení (pdf)

Požární prevence – TEST

Základní informace dle GDPR

Záznamy o činnostech zpracování – GDPR (pdf)

Seznam dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2018/2019

Metodický manuál – řešení krizových situací (odkaz)

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 (pdf)

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 (pdf)

Zápisy ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY

Zápis ze ŠKOLSKÉ RADY 16.02.2022 (pdf)