Výchovný poradce

Budova Francouzská

Mgr. Jiřina Rešková
e-mail: reskova@ssudbrno.cz
tel.: 545 125 621
ředitelna č. 52
konzultační hodiny:
po domluvě kdykoliv

 

 

Budova Husova

Mgr. Romana Haluzová
e-mail: haluzova@ssudbrno.cz
tel.: 543 421 381
kabinet č. 576
konzultační hodiny:
pondělí     9.50 – 10.35 hod
středa        9.50 – 10.35 hod
po domluvě kdykoliv

 

 

oblasti poradenství:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě
  • pomoc s neprospěchem žáků a studentů školy
  • pomoc (v rámci možností) se školními či rodinnými problémy žákům, studentům, případně i jejím rodičům
  • pomoc při problematické komunikaci žáka s vyučujícím
  • sestavení IVP pro handicapované žáky či sportovce
  • pomoc pro žáky s SPU (vedení žáků, intervenční činnosti)
  • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
  • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám