Výchovný poradce

Budova Francouzská

Mgr. Helena Táborská
e-mail: taborska@ssudbrno.cz
tel.: 702 187 677 , 732 118 902
tel: 545 125 633
kabinet č. 75 a 89
konzultační hodiny:
pondělí     12.00 – 13.30 hod
čtvrtek      11.30 – 13.00 hod
po domluvě i v jiném termínu

 

 

Budova Husova

Mgr. Romana Haluzová
e-mail: haluzova@ssudbrno.cz
tel.: 543 421 381
kabinet č. 576
konzultační hodiny:
pondělí    8:50 – 9:35 hod
čtvrtek    11:30 – 12:15 hod
po domluvě kdykoliv

 

 

oblasti poradenství:

  • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě
  • pomoc s neprospěchem žáků a studentů školy
  • pomoc (v rámci možností) se školními či rodinnými problémy žákům, studentům, případně i jejím rodičům
  • pomoc při problematické komunikaci žáka s vyučujícím
  • sestavení IVP pro handicapované žáky či sportovce
  • pomoc pro žáky s SPU (vedení žáků, intervenční činnosti)
  • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
  • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám