Zadávání přihlášek – DIPSY.CZ

Aktualizace 29.2.2024

Zápisové lístky byly od 1. 1. 2024 zrušeny novelizací zákona č. 561/2004 Sb.

Příjímací řízení je řešeno nově v systému DiPSy.cz. Podrobnější informace k digitalizaci přijímacího řízení na www.prihlaskynastredni.cz.

Přihlášky, které uchazeči podali pouze papírově v listopadu se přidávají do DiPSy. Dle pokynů CZVV (Cermat) byly vloženy školou zadanou na listinné přihlášce z listopadu jako první. Cermat nyní poslal nové instrukce podle kterých budeme postupovat:

  1. Ředitel školy s talentovou zkouškou na 1.místě doplní v systému DIPSY do přihlášky, se kterou je jeho papírová přihláška ve stavu „v konfliktu“, obory s talentovou zkouškou ze své přihlášky na 1. a 2. místo. Tím posune pořadí škol na přihlášce.
  2. Informace o změně pořadí všech škol na přihlášce předá uchazeči co nejdříve bez zbytečného odkladu. Pokud s novým pořadím uchazeč nesouhlasí, má možnost podat novou přihlášku do 15. 3. 2024 kteroukoliv formou s pořadím dle vlastní priority.
    V tomto případě se jedná o podání v souladu s přechodným ustanovením školského zákona, bod 7.
  3. Po podání nové přihlášky uchazečem a po jejím přijetí (akceptaci papírové či aktivaci výpisu) všemi školami v systému DIPSY se původní přihlášky uvedou do stavu „zastavena“ (červený příznak). Škola, která svoji původní přihlášku zastaví jako poslední, uvidí na ní všechny obory s červeným příznakem a může ji zrušit pomocí funkce x zrušit přihlášku na všechny školy. Tímto je odstraněn konflikt přihlášek.
  4. Pokud uchazeč s nově podanou přihláškou nedodá požadované přílohy, bude možné si je stáhnout i ze zrušených přihlášek.
  5. Přihlášky v listinné či hybridní formě s datem podání na poště 15.3.2024 mohou školy zpracovat i po tomto termínu.

Průběžně budeme dotčené uchazeče informovat. Vzhledem k velkému počtu přihlášek zabere řešení z naší strany několik dní. Situaci ač nevznikla naším zaviněním budeme řešit přednostně.