Metodik prevence

Budova Francouzská

Mgr. Petra Lužová
e-mail: luzova@ssudbrno.cz
tel.: 774 533 498
zelený kabinet č. 75
konzultační den – čtvrtek
po domluvě kdykoliv

 

 

Budova Husova

Mgr. Jaroslava  Študentová
e-mail: studentova@ssudbrno.cz
tel.: 723 829 316
kabinet č. 460
konzultační hodiny:
pondělí  12.20 – 13.55 hod
úterý        8.15 – 9.45 hod
(v případě potřeby se lze domluvit na jiný čas)

 

oblasti poradenství:

  • koordinace preventivních programů
  • vyslechnutí
  • poradenství v krizových životních situacích
  • kontakty na odborná pracoviště v oblasti pomoci v zátěžových situacích (domácí násilí, závislosti, sexuální násilí, kriminální chování,…)
  • pomoc s neprospěchem žáků a studentů školy
  • pomoc (v rámci možností) se školními či rodinnými problémy žákům, studentům, případně i jejím rodičům
  • pomoc při problematické komunikaci žáka s vyučujícím

Preventivní program (pdf)