Metodik prevence

budova Husova

Mgr. Michal Trávníček
e-mail: travnicek@ssudbrno.cz
tel.: 543 421 381
kabinet č. 576 (DVK)
konzultace po domluvě kdykoliv

 

budova Francouzská

Mgr. Ondřej Klus
e-mail: klus@ssudbrno.cz
tel.: 545 125 672
kabinet č. 213 (prostory oboru Game art)
konzultace po domluvě kdykoliv

 

oblasti poradenství:

  • koordinace preventivních programů
  • vyslechnutí
  • poradenství v krizových životních situacích
  • kontakty na odborná pracoviště v oblasti pomoci v zátěžových situacích (domácí násilí, závislosti, sexuální násilí, kriminální chování,…)
  • pomoc s neprospěchem žáků a studentů školy
  • pomoc (v rámci možností) se školními či rodinnými problémy žákům, studentům, případně i jejím rodičům
  • pomoc při problematické komunikaci žáka s vyučujícím

Preventivní program (pdf)