Prezentace oboru a informace o studiu

 

Obor DESIGN INTERIÉRU se nezabývá jen čistě výtvarnou problematikou (jako např. malířství či grafika), ale obsahuje i technické aspekty – velmi důležitá pro jeho studium je také prostorová představivost.

 

Obor najdete v 1 patře (2.NP) budovy Husova 10.

Disponuje několika učebnami : Dvěma ateliéry pro výuku výtvarných a odborných předmětů, jednou počítačovou učebnou (12 PC stanic pro modelování a vizualizaci) a dřevodílnami v suterénu budovy (rukodílna + dílna s truhlářskými stroji).

Výuka se dělí na část všeobecného vzdělávání (český, anglický jazyk, matematika atp.) a část vzdělávání odborného, charakteristického pro obor Design interiéru.

Odborná výuka na našem oboru má v prvním a druhém ročníku charakter jakési „přípravky“. V hlavním výtvarném předmětu se věnujeme nácviku základů kresby, kompozice, práce s barvou, perspektivy, práce se světlem a stínem atd. V předmětech Technologie a Konstrukce se žáci učí poznávat a používat materiály, konstrukční spoje… V dílenských cvičeních pak s materiály pracují. Vytváří modely například z papíru, lepenky, balzy, dřeva. Trénují tím svoji fantazii i zručnost a prostorové vidění. Seznamují se také se základy práce s výpočetní technikou (3D modelování). Dalšími průpravnými předměty jsou Dějiny výtvarné kultury, Písmo a Figurální kresba.

Třetí a čtvrtý ročník jsou věnovány základům navrhování. Ve třetím ročníku je to navrhování nábytku a ostatních prvků pro zařízení interiéru, ve čtvrtém ročníku – navrhování interiéru (převážně bytových).

Studentské návrhy nábytku realizujeme do podoby modelů či prototypů ve školních dílnách. Návrhy interiérů se žáci učí zpracovávat i formou ruční práce, ale hlavně za použití výpočetní techniky (modelování – program Rhinoceros, vizualizace – program Lumion apod.)

Studium je zakončeno zpracováním odborné maturitní práce (návrh nábytku či studie interiéru) a její obhajobou před odbornou komisí.

V průběhu studia studenti absolvují odborné praxe (IKEA Brno, projekční a truhlářské firmy atp.) Vyjíždíme také na exkurze do firem z oboru. V prvním ročníku je zařazen lyžařský kurz, v dalších ročnících studijní zájezdy po památkách a galeriích Berlína, Paříže a Itálie, které absolvují celé třídy. Specificky oborovou akcí je pak návštěva prestižního veletrhu Salone del Mobile Milano (plánujeme alespoň jednou za 4 roky).

Většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Nejčastěji na Fakultách architektury, ale i jiných, nejen výtvarných školách.

 

 

Individuální konzultace domácích prací uchazečů

 

Konzultace na našem oboru nesměřujeme pouze na jeden termín konzultačního dne, ale volíme cestu individuální domluvy v delším časovém rozmezí.

 

V případě zájmu o konzultaci domácích prací pište na mail : coufal@ssudbrno.cz

 

Domluvíme se s vámi na individuálním termínu.