Milý uchazeči, zamysleli jsme se nad tvými možnými otázkami a pokusili se odpovědět.


 

PROČ GRAFICKÝ DESIGN?

Grafický design je obor univerzální, učí především schopnosti přemýšlet a vizuálně komunikovat. Díky tomu máš šanci najít široké spektrum uplatnění.
Můžeš pokračovat ve studiu grafického designu na VŠ nebo případně rozšířit svou specializaci směrem k animaci, ilustraci, digitálnímu designu, PR a dalším vysokoškolským oborům.
Můžeš pracovat na volné noze, nebo se stát součástí grafického studia či nakladatelství.
Kromě toho ti vzdělání na našem oboru dává možnost zabývat se volnou grafikou, knižní vazbou nebo kaligrafií.

Čím se můžu živit po škole?

 • tvorbou jednotného vizuálního stylu firem (od loga a vizitky, dopisních papírů a reklamních brožur, až po polepy automobilů, označení firemních budov a orientační systémy)
 • propagací různých výrobků (reklamní kampaně, návody apod.)
 • navrhováním vizuálu různých akcí a festivalů (plakáty, vstupenky, webové stránky apod.)
 • typografickou úpravou časopisů a knih
 • webovou grafikou nebo návrhem grafického prostředí mobilních aplikací
 • přípravou podkladů pro tisk

Hodím se pro tento obor?

Určitě ano, pokud dobře kreslíš, rád zkoušíš něco nového a vymýšlíš různé nápady. Hodíš se k nám, pokud tě baví pracovat na počítači a všímáš si povedených plakátů, log a časopisů. Prohlédni si dobře galerie a aktivity našeho oboru na webu.

Čím se liší obor Grafický design od podobných oborů na vaší škole?

 • Narozdíl od oboru Ilustrace méně kreslíme a více pracujeme i s ostatními výtvarnými technikami a písmem.
 • Oproti Novým médiím jsme více zaměření na užitý grafický design a práci v programech Adobe.
 • Ve srovnání s Motion designem se animací zabýváme jen okrajově (ale zkusíš si ji také).
 • Narozdíl od Game artu nejsme zaměření na design počítačových her.
 • Nenavrhujeme tvary předmětů a architektury jako Produktový design a Design interiéru, prostorově pracujeme především s knihami.

 


 

TALENTOVKY

Jak na přihlášku?

Základní informace ke zkouškám jsou pod tlačítkem Uchazeč – přijímací zkoušky.

Co mám nachystat do domácích prací?

Zde přikládáme ukázkové PDF s orientačním výběrem toho, co bychom v portfoliích viděli rádi a co lze naopak vynechat.
Oceníme studijní kresby. Nemusí mít dokonale „vyšolíchané“ detaily, ale správně odpozorovaný tvar a proporce.
Z rychlých kreseb lidí nebo zvířat (tzv. pohybovek) a skic tvých nápadů poznáme, jak máš „vykreslenou ruku“ a jak dobře se umíš dívat.
Do portfolia zařaď kresby studované POUZE PODLE ŽIVÝCH MODELŮ, NE PODLE FOTEK!
Své skicáky a deníčky rozhodně přibal – jsou pro nás velmi důležité a řeknou o tobě víc, než si myslíš.
Přibal volné fantazijní práce, ilustrace nebo první pokusy o hru s písmem či zjednodušování tvarů.
Můžeš se také pochlubit vlastními fotografiemi. Pokud děláš nějaké prostorové věci (třeba šperky), ukaž nám je na fotkách.

POZOR, v dohledné době vám pošta doručí pozvánku k Talentové zkoušce. Zde najdete zadání SPECIÁLNÍHO POVINNÉHO ÚKOLU, který je součástí přijímacího řízení a který budeme hodnotit zvlášť.
V případě nedodání tohoto úkolu dostanete 0 bodů z možných 15 !!!

Všechny své domácí výtvarné práce zabal do adekvátně velké složky (viditelně jí označ svým jménem + označ svým jménem každou jednotlivou práci).

Jak hodnotíte úkoly?

 1. úkol je studijní, jedná se o kresbu hlavy, v měřítku 1:1, tužkou na formát A3. Předem si kresbu portrétu dobře vyzkoušej podle živého modelu z různých úhlů pohledu. Ze zvládnutých proporcí a celkové úrovně tvé kresby poznáme mnoho.
 2. úkol je kreativní, budeš muset vymyslet chytrý nápad na zadání a stihnout ho dobře realizovat. Obvykle je realizace jednoduchá (stříhání a lepení nebo kresba perem). Dobře hodnotíme chytré nápady, kultivovaný rukopis, dobrou kompozici a samozřejmě i čistotu provedení.

 

Je ještě něco dalšího, na co se chceš zeptat?

Pošli svou otázku na adresu zizka@ssudbrno.cz (do předmětu zprávy napiš „otázka“)

 

Alena Jedličková, Michal Žižka a Jakub Konvica