…toužíte po studiu malířství?

 

 

Rozhodujete se pro naši školu? Dobrá volba!

Zveme vás na přijímací zkoušky. Postupujte takto:

 

  • do konce listopadu podat přihlášku viz https://www.ssudbrno.cz/cs/stredni-skola/uchazec/prihlaska-ke-studiu-ziz/
  • využít možnost zúčastnit se Dne otevřených dveří viz https://www.ssudbrno.cz/akce/den-otevrenych-dveri-8/ (ideálně domácí práce ke konzultaci s sebou)
  • připravit si následně soubor vašich domácích prací (více info níže)
  • dostavit se k  první části talentové zkoušky  na Husovu 10
  • dostavit se ke pokračování přijímací zkoušky na Husovu 10
  • vyčkat na výsledek přijímacího řízení, v případě přijetí podat Zápisový lístek (do 10-ti pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí)

Domácí práce k praktické talentové zkoušce prosím přineste nejlépe fyzicky, ve sloze, nerolované. Vidět potřebujeme zejména studijní kresby a malby (zátiší, krajina, portrét, figura ad.) a samozřejmě také volnou tvorbu s možností přesahu oborových hranic (grafika, ilustrace, prostorová tvorba atd.) Rozměrnější práce, nebo práce na pevných podkladech je možné předložit také formou fotodokumentace na flashdiscu. Množství domácích prací by mělo být v rozmezí 20 – 30 kusů.

Přejeme vám úspěch na vaší cestě k nejdobrodružnějšímu povolání na světě.

Těšíme se s Vámi na viděnou!

 

za všechny učitele ateliéru Malířství

MgA. Jan Fišer

vedoucí oboru

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat na adrese jfiser@ssudbrno.cz