Talentová zkouška

obor Nová média

Podání přihlášek do 30. listopadu 2020.

Zveme Vás ,
všechny talentované a otevřené mladé lidi na zkoušky vašich dovedností.
Vybrali jste si obor, kde naleznete především tvůrčí svobodu, čas se kreativním způsobem rozvíjet a takřka nekonečné možnosti, jak se realizovat pod vedením zkušených a zajímavých pedagogů. Naleznete zde podobně zaměřené a zajímavé kamarády, se kterými můžete vytvořit tvůrčí společenství.
Na našem oboru věříme, že je sice potřeba jít s dobou, jejich výzvami a lákavými možnostmi, ale zároveň jsme přesvědčeni, že to nejde bez základů a rozvinutí vašich smyslů a dovedností tradičním způsobem.
Naučíme vás tedy klasickým uměleckým technikám, tzn. kreslit, modelovat, fotografovat a orientovat se v dalších oblastech umění, zároveň budeme pracovat s digitálními technologiemi jako prostředkem pro další moderní vyjádření. Důraz klademe na individuální růst každého studenta a jeho požadavky.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA:
Jestliže se školy otevřou nejpozději 14. prosince 2020, budou platit již dříve oznámené termíny:
talentová zkouška ve dvou termínech 7. a 8. ledna 2021, pokračování přijímacího řízení 18. ledna 2021.

Datum přijímací zkoušky, pokud do této doby nebudou otevřeny školy:
1. termín: 14. ledna 2021
2. termín: 15. ledna 2021

Části talentové zkoušky:

  1. úkol: sádrová hlava – studijní kresba ( 0 – 15 bodů )
  2. úkol: volný úkol na zadané téma ( 0 – 15 bodů )
  3. hodnocení samostatného domácího úkolu zadaného ve zvacím dopise ( 0 – 15 bodů )
  4. hodnocení domácích prací ( 0 – 15 bodů )

Pomůcky s sebou: tužka měkká a tvrdá, přírodní a umělý uhel, plastická guma, pravítko, nůžky, řezák, lepidlo, špejle, fixy, barevné papíry.

Domácí práce:
Domácí práce v počtu nejméně 20ks přineste v deskách, plus případně na flash disku obrazovou dokumentaci prostorových prací.
Preferujeme aktuální studijní kresby dle živých i reálných modelů, nepracujte dle fotek. Ukažte nám i svou volnou tvorbu.
Prosím, nenoste zarolované papíry malých či větších formátů, nafoťte je.
Součástí domácích prací bude povinný úkol, jehož zadání se dozvíte ve zvacím dopise k talentové zkoušce.
Autorem je pouze uchazeč a práce jsou bez zjevných cizích korektur. Hodnotí se především schopnost zachytit skutečnost, prostorové vidění, zvládnutí zvolené výtvarné techniky, nápaditost, výtvarný cit, zaměření na obor vzdělání, manuální zručnost, čistota provedení, neotřelost.

Chcete-li konzultovat vaše práce kdykoliv, nebo se na cokoliv zeptat, posílejte fotografie svých prací přes https://gofile.io/welcome .
On-line konzultace  probíhají zde: https://meet.jit.si/novamedia

Kontaktní adresa : baranek@ssudbrno.cz – MgA. David Baránek