Talentová zkouška obor Prostor a Média

 

Podání přihlášek do 30. listopadu 2021.

Zveme Vás ,
všechny talentované a otevřené mladé lidi na zkoušky vašich dovedností.
Vybrali jste si obor, kde naleznete především tvůrčí svobodu, čas se kreativním způsobem rozvíjet a takřka nekonečné možnosti, jak se realizovat pod vedením zkušených a zajímavých pedagogů. Naleznete zde podobně zaměřené a zajímavé kamarády, se kterými můžete vytvořit tvůrčí společenství.
Na našem oboru věříme, že je sice potřeba jít s dobou, jejich výzvami a lákavými možnostmi, ale zároveň jsme přesvědčeni, že to nejde bez základů a rozvinutí vašich smyslů a dovedností přirozeným způsobem.
Naučíme vás tedy klasickým uměleckým technikám, tzn. kreslit, modelovat, fotografovat a orientovat se v dalších oblastech umění, zároveň budeme pracovat s digitálními technologiemi jako prostředkem pro další moderní vyjádření. Důraz klademe na individuální růst každého studenta a jeho požadavky.

Části talentové zkoušky:

  1. úkol: stínovaná kresba hlavy dle živého modelu měkkou tužkou 1:1
    Hodnotí se: kompozice, konstrukce, proporce,  citlivost kresebné linie, výraz, podoba na model.
  2. úkol: plošná kompozice z barevného papíru na dané téma
    Hodnotí se: kompozice,  barevné ladění, nápad, kreativita, šikovnost, čistota práce.
  3. úkol: prostorový objekt z hlíny na zadané téma.
    Hodnotí se: kreativita, nápaditost, prostorové vztahy, originalita, zvládnutí techniky, čistota práce.

Pomůcky s sebou: tužka měkká a tvrdá, přírodní a umělý uhel, plastická guma, pravítko, nůžky, řezák, lepidlo, špejle, fixy, barevné papíry.

Domácí práce:

Domácí práce v počtu nejméně 20ks přineste v deskách, plus případně na flash disku obrazovou dokumentaci prostorových prací.
Preferujeme aktuální studijní kresby dle živých i reálných modelů, nepracujte dle fotek. Ukažte nám i svou volnou tvorbu.
Prosím, nenoste zarolované papíry malých či větších formátů, nafoťte je.
Autorem je pouze uchazeč a práce jsou bez zjevných cizích korektur. Hodnotí se především schopnost zachytit skutečnost, prostorové vidění, zvládnutí zvolené výtvarné techniky, nápaditost, výtvarný cit, zaměření na obor vzdělání, manuální zručnost, čistota provedení, neotřelost, svědomitý a zapálený přístup.

Chcete-li konzultovat vaše práce, nebo se na cokoliv zeptat, napište nám, nebo se domluvte telefonicky na osobní setkání.
Kontaktní adresa : baranek@ssudbrno.cz – MgA. David Baránek
Tel.: 603 900 533