Ředitel školy vyzývá autory, oceněné skicovným v obou kolech, k dopracování svých návrhů,
příp. k pokračování práce na grafické formě ideového základu vlastní práce, v termínu do konce
listopadu 2015. Podaří-li se některý z návrhů výrazně posunout ve výtvarné kvalitě, může být
(po schválení uměleckou radou školy) tato práce vybrána jako práce doporučená k realizaci.

Pavel Luffer, ředitel školy

VÝSLEDKY 2. KOLA SOUTĚŽE O NOVÉ LOGO ŠKOLY
Do termínu 2. 11. 2015 bylo doručeno celkem 30 návrhů.
3. 11. 2015 se sešla komise ve složení: vedení školy a umělecká rada školy. Hodnocení proběhlo anonymně, žádný návrh nebyl doporučen k realizaci, byly vybrány tři nejlepší návrhy, kterým bude vyplaceno skicovné.

Jedná se o tyto tři návrhy (bez určení pořadí):
heslo Ozvena: autor Jan Tichák
heslo Strychnin: autor Mgr. Alena Jedličková
heslo QUOTATION MARKS 2/6: autor František Novák

 

VÝSLEDKY 1. KOLA SOUTĚŽE O NOVÉ LOGO ŠKOLY
Umělecká rada školy vyhodnotila došlé návrhy, vybrala tyto tři nejlepší k ocenění skicovným:
heslo „Vitráž“ (autor Jan Tichák),
heslo „Švagr“ (autor Mgr. Michal Žižka),
heslo „Maják“ (autorka Marie Kališová).
Umělecká rada školy nevybrala žádný z návrhů k realizaci a doporučila řediteli školy vypsat druhé kolo s termínem do konce října 2015.