Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

Husova 537/10, 602 00 Brno
tel : 543 421 361
IČO: 00566756

Pozor změna bankovního účtu!
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 123-2039710287/0100

Datová schránka ID: dxzzi7j

ŘEDITELSTVÍ A SEKRETARIÁT
akad. malíř Pavel Luffer (ředitel)543 421 362luffer@ssudbrno.cz
Mgr. Radovan Zach (zástupce ředitele)543 421 360zach@ssudbrno.cz
Chvojková Andrea (sekretariát)543 421 361
606 053 567
skola@ssudbrno.cz
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Erika Dohnalová (ekonomka)543 421 364
601 359 145
dohnalova@ssudbrno.cz
Ivana Vévodová (účetní)543 421 364vevodova@ssudbrno.cz
Marta Drápalová (personalistka, mzdová účetní)543 421 366drapalova@ssudbrno.cz
TŘÍDNÍ UČITELÉ
Mgr. Ivana Kupková (třídní učitelka 1. A)543 421 378kupkova@ssudbrno.cz
Mgr. Petra Lužová (třídní učitelka 1. B)543 421 367luzova@ssudbrno.cz
Mgr. Michal Trávníček (třídní učitel 1. C)543 421 381travnicek@ssudbrno.cz
Mgr. Olga Kanýzová (třídní učitelka 2. A)543 421 378kanyzova@ssudbrno.cz
Mgr. Jaroslava Študentová (třídní učitelka 2. B)543 421 378studentova@ssudbrno.cz
RNDr. Miroslav Moser (třídní učitel 2. C)543 421 381moser@ssudbrno.cz
PaedDr. Zdeňka Kalousová (třídní učitelka 3. A)543 421 367kalousova@ssudbrno.cz
MgA. Jakub Konvica (třídní učitel 3. B)543 421 367konvica@ssudbrno.cz
Ing. Bedřich Hlavoň (třídní učitel 3. C)543 421 381hlavon@ssudbrno.cz
Mgr. Marcela Zelinková (třídní učitelka 4. A)543 421 378zelinkova@ssudbrno.cz
PHDr. Jana Pavlíčková (třídní učitelka 4. B)543 421 381pavlickova@ssudbrno.cz
Mgr. Petra Černínová (třídní učitelka 4. C)543 421 378cerninova@ssudbrno.cz
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Milan Poleť (školník)606 053 556
Jiří Skřivan (knihovna)543 421 380
Dagmar Ingrová (jídelna a bufet)543 421 368
Tomáš Chalupa (správce sítě)543 421 382
602 790 332
chalupa@ssudbrno.cz
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
Mgr. Romana Haluzová543 421 381haluzova@ssudbrno.cz
POVĚŘENEC PRO GDPR
Ing. Igor Prosecký543 214 714
733 510 780
obchod@i3c.cz