Kotakty – pracoviště Husova 10

ŘEDITELSTVÍ A SEKRETARIÁT
MgA. Tomáš Rybníček
(ředitel školy)
543 421 362reditel@ssudbrno.cz
RNDr. Miroslav Moser (zástupce ředitele)543 421 360moser@ssudbrno.cz
Chvojková Andrea (sekretariát)543 421 361
606 053 567
skola@ssudbrno.cz
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Ing. Jana Polačková (ekonomka)ekonom@ssudbrno.cz
Ivana Vévodová (účetní, referentka FKSP)543 421 364vevodova@ssudbrno.cz
Marta Drápalová (personalistka, mzdová účetní)543 421 366
728 526 378
drapalova@ssudbrno.cz
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Mgr. Anna Kryštofová
734 741 388krystofova@ssudbrno.cz
METODIK PREVENCE
Mgr. Michal Trávníček
543 421 381travnicek@ssudbrno.cz
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
Mgr. Romana Haluzová
543 421 381haluzova@ssudbrno.cz
POVĚŘENEC PRO GDPR
Ing. Igor Prosecký
543 214 714
733 510 780
obchod@i3c.cz
TŘÍDNÍ UČITELÉ
PaedDr. Zdeňka Kalousová (třídní učitelka 1.A)543 421 367kalousova@ssudbrno.cz
Mgr. Petra Nosková (třídní učitelka 1. B)543 421 367noskova@ssudbrno.cz
BC. Tereza Rozsypalová (třídní učitelka 1.C)543 421 381rozsypalova@ssudbrno.cz
Mgr. Jiřina Rešková (třídní učitelka 2. A)543 421 378reskova@ssudbrno.cz
Mgr. MgA. Adéla Kučera Malendová (třídní učitelka 2. B)543 421 381adela.malendova@ssudbrno.cz
PaedDr. Zdeňka Kalousová (třídní učitelka 2. C)543 421 367kalousova@ssudbrno.cz
Mgr. Jiřina Rešková (třídní učitelka 3. A)543 421 378reskova@ssudbrno.cz
MgA. Vojtěch Sláma (třídní učitel 3. B)543 421 379slama@ssudbrno.cz
Ing. Bedřich Hlavoň (třídní učitel 3
. C)
hlavon@ssudbrno.cz
Mgr. Ivana Sobotková(třídní učitelka 4. A)543 421 378kupkova@ssudbrno.cz
Mgr. Petra Nosková (třídní učitelka 4. B)543 421 367noskova@ssudbrno.cz
Mgr. Michal Trávníček (třídní učitel 4. C)543 421 381travnicek@ssudbrno.cz
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Dagmar Zachová (jídelna a bufet)543 421 368ingrova@ssudbrno.cz
Tomáš Chalupa (správce sítě)543 421 382
602 790 332
chalupa@ssudbrno.cz
REFERENT ZAHRANIČNÍCH A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Bc. Jana Urbanová, DiS.
545 125 649urbanova@ssudbrno.cz