Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

Husova 537/10, 602 00 Brno
tel : 543 421 361
IČO: 00566756

Pozor změna bankovního účtu!
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 123-2039710287/0100

Datová schránka ID:
dxzzi7j

ŘEDITELSTVÍ A SEKRETARIÁT
Mgr. Petr Polášek, DiS (zástupce statutárního orgánu)reditel@ssudbrno.cz
RNDr. Miroslav Moser (zástupce ředitele)543 421 360
737 570 747
moser@ssudbrno.cz
Chvojková Andrea (sekretariát)543 421 361
606 053 567
skola@ssudbrno.cz
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Ing. Libor Staněk(hl. ekonom, hl. účetní)stanek@ssudbrno.cz
Dana Kouřilová(ekonomka)kourilova@ssudbrno.cz
Ivana Vévodová (účetní, referentka FKSP)543 421 364vevodova@ssudbrno.cz
Marta Drápalová (personalistka, mzdová účetní)543 421 366
728 526 378
drapalova@ssudbrno.cz
TŘÍDNÍ UČITELÉ
Mgr. Michaela Navrátilová (třídní učitelka 1. A)543 421 378navratilova@ssudbrno.cz
PaedDr. Zdeňka Kalousová (třídní učitelka 1. C)543 421 367kalousova@ssudbrno.cz
Mgr. Jiřina Rešková (třídní učitelka 2. A)543 421 378reskova@ssudbrno.cz
MgA. Vojtěch Sláma (třídní učitel 2. B)slama@ssudbrno.cz
MgA. Tomáš Rybníček (třídní učitel 2. C)543 421 365rybnicek@ssudbrno.cz
Mgr. Ivana Sobotková(třídní učitelka 3. A)543 421 378kupkova@ssudbrno.cz
Mgr. Petra Nosková (třídní učitelka 3. B)543 421 367luzova@ssudbrno.cz
Mgr. Michal Trávníček (třídní učitel 3. C)543 421 381travnicek@ssudbrno.cz
Mgr. MgA. Adéla Kučera Malendová (třídní učitelka 1. B)543 421 381adela.malendova@ssudbrno.cz
Mgr. Marcela Zelinková (třídní učitelka 4. A)543 421 378zelinkova@ssudbrno.cz
PaedDr. Zdeňka Kalousová (třídní učitelka 4. B)543 421 367kalousova@ssudbrno.cz
Ing. Bedřich Hlavoň (třídní učitel 4. C)hlavon@ssudbrno.cz
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Milan Poleť (školník)606 053 556 skolnik@ssudbrno.cz
Jiří Skřivan (knihovna)skrivan@ssudbrno.cz
Dagmar Ingrová (jídelna a bufet)543 421 368
Tomáš Chalupa (správce sítě)543 421 382
602 790 332
chalupa@ssudbrno.cz
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
Mgr. Romana Haluzová543 421 381haluzova@ssudbrno.cz
POVĚŘENEC PRO GDPR
Ing. Igor Prosecký543 214 714
733 510 780
obchod@i3c.cz
REFERENT ZAHRANIČNÍCH A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Bc. Jana Urbanová, DiS.545 125 649urbanova@ssudbrno.cz