Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

Francouzská 101, 602 00 Brno
tel : 545 125 611
IČO: 00566756

Pozor změna bankovního účtu!
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 123-2039710287/0100

Datová schránka ID: dxzzi7j

ŘEDITELSTVÍ A SEKRETARIÁT
Mgr. Petra Černínová (ředitelka)545 125 650
cerninova@ssudbrno.cz
Mgr. Ivan Hostaša (zástupce ředitelky)545 125 621hostasa@ssudbrno.cz
Kamila Richterjörková (sekretariát)545 125 611info@ssudbrno.cz
POVĚŘENEC PRO GDPR
Ing. Igor Prosecký
543 214 714
733 510 780
obchod@i3c.cz
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
Mgr. Helena Táborská
545 125 633taborska@ssudbrno.cz
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Bc. Jana Malá (ekonomka)543 421 364
601 359 145
mala@ssudbrno.cz
Ivana Vévodová (účetní)543 421 364vevodova@ssudbrno.cz
Marta Drápalová (personalistka, mzdová účetní)543 421 366drapalova@ssudbrno.cz
VEDOUCÍ OBORŮ
ak. mal. Marcela Čapkovičová
DESIGN ODĚVU
545 125 639capkovicova@ssudbrno.cz
MgA. Martina Deissová Víchová
DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU
545 125 645deissova@ssudbrno.cz
MgA. David Baránek
NOVÁ MÉDIA
545 125 635baranek@ssudbrno.cz
Mgr. Světlana Kulíšková Ruggierová
EKOTEXTIL DESIGN
545 125 627kuliskova@ssudbrno.cz
Mgr. Adéla Wiederlechnerová
MOTION DESIGN
545 125 643wiederlechnerova@ssudbrno.cz
TŘÍDNÍ UČITELÉ
1.D - Ing. Monika Woznicová545 125 626woznicova@ssudbrno.cz
1.E - Mgr. Miroslav Janda545 125 634janda@ssudbrno.cz
1.F - Mgr. Jana Holá545 125 634hola@ssudbrno.cz
2.D - Mgr. Martina Sendlerová545 125 633sendlerova@ssudbrno.cz
2.E - Mgr. Helena Táborská545 125 659taborska@ssudbrno.cz
2.F - Mgr. Markéta Skotáková545 125 670skotakova@ssudbrno.cz
3.D - Mgr. Jitka Střelcová
545 125 633strelcova@ssudbrno.cz
3.E - Mgr. Renata Vlčková 545 125 657vlckova@ssudbrno.cz
3.F - Mgr. Linda Butschková545 125 643butschkova@ssudbrno.cz
4.D - Mgr. Martina Schneiderová 545 125 644schneiderova@ssudbrno.cz
4.E - Mgr. Ondřej Klus 545 125 643klus@ssudbrno.cz
4.F - Mgr. Ivan Matoušek545 125 646matousek@ssudbrno.cz
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Tomáš Hodboď (školník, domovník, údržbář)545 125 614horacek@ssudbrno.cz
Jiří Skřivan (knihovník, archivář)545 125 652skrivan@ssudbrno.cz
Jiří Vágner (správce IKT)545 125 615vagner@ssudbrno.cz
Jitka Foralová (ved. výdejny stravy)
545 125 664foralova@ssudbrno.cz