Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

Francouzská 101, 602 00 Brno
tel : 545 125 611
IČO: 00566756
Bankovní spojení: Sberbank Brno, č. ú. 4010034544/6800

 

ŘEDITELSTVÍ A SEKRETARIÁT
ak. mal. Pavel Luffer (ředitel)545 125 650
luffer@ssudbrno.cz
Mgr. Jiřina Rešková (zástupkyně ředitele)545 125 621reskova@ssudbrno.cz
Kamila Richterjörková (sekretariát)545 125 611info@ssudbrno.cz
POVĚŘENEC PRO GDPR
Ing. Igor Prosecký
543 214 714
733 510 780
obchod@i3c.cz
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Erika Dohnalová (ekonomka)543 421 364
601 359 145
dohnalova@ssudbrno.cz
Ivana Vévodová (účetní)543 421 364vevodova@ssudbrno.cz
Alena Kulíková (personalistka, mzdová účetní)543 421 366kulikova@ssudbrno.cz
VEDOUCÍ OBORŮ
ak. mal. Marcela Čapkovičová
DESIGN ODĚVU
545 125 639capkovicova@ssudbrno.cz
MgA. Martina Deissová Víchová
DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU
545 125 645deissova@ssudbrno.cz
Ing. Lubomír Hýbl
OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE
545 125 632hybl@ssudbrno.cz
MgA. Fišer Jan
NOVÁ MÉDIA
545 125 622hladekova@ssudbrno.cz
Mgr. Světlana Kulíšková Ruggierová
EKOTEXTIL DESIGN
545 125 627kuliskova@ssudbrno.cz
Mgr. Adéla Wiederlechnerová
MOTION DESIGN
545 125 643wiederlechnerova@ssudbrno.cz
TŘÍDNÍ UČITELÉ
1.D - Mgr. et MgA. Boček Ronovská Anna
545 125 627ronovska@ssudbrno.cz
1.E - Mgr. Ondřej Klus 545 125 643klus@ssudbrno.cz
1.F - Mgr. Ivan Matoušek545 125 646matousek@ssudbrno.cz
2.D - Ing. Karel Fišer, DiS. 545 125 615fiser@ssudbrno.cz
2.E - Mgr. Helena Táborská 545 125 633taborska@ssudbrno.cz
2.F - Mgr. Marie Sabolová545 125 630sabolova@ssudbrno.cz
3.D - Mgr. Martina Sendlerová545 125 633sendlerova@ssudbrno.cz
3.E - Mgr. Markéta Skotáková 545 125 670skotakova@ssudbrno.cz
3.F - Mgr. Eva Slámová 545 125 633slamova@ssudbrno.cz
4.D - Mgr. Renata Vlčková 545 125 657vlckova@ssudbrno.cz
4.E - Mgr. Linda Butschková 545 125 643butschkova@ssudbrno.cz
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Rostislav Horáček (školník, domovník, údržbář)545 125 614horacek@ssudbrno.cz
Jiří Skřivan (knihovník, archivář)545 125 652skrivan@ssudbrno.cz
Jiří Vágner (správce IKT)545 125 615vagner@ssudbrno.cz
Jitka Foralová (ved. výdejny stravy)
545 125 664foralova@ssudbrno.cz