Elektronická podatelna

Úřední hodiny:
pondělí–pátek
8:00–17:00

Příjem a zpracování elektronického podání:
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Seznam povolených formátů datových zpráv:
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formát *.doc
formát *.docx
formát *.rtf
formát *.pdf
formát *.txt
formát *.xls
formát *.xlsx
formát *.jpg
formát *.htm, *.html, *. xml, *.mht

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
CD
DVD

Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu: skola@ssudbrno.cz