Pracoviště Oděvní / Pracoviště Restaurátorská
 • ak. mal. Pavel Luffer
 • Mgr. Petr Polášek, DiS.
  • zástupce ředitele pro VOŠ
  • základy památkové péče a muzeologie
  • konzervátorská a restaurátorská dokumentace
  • konzervování a restaurování nábytku
  • polasek@ssudbrno.cz
  • 545 125 619
 • ak. mal. Marcela Čapkovičová
 • Ing. Lubomír Hýbl
 • Bc. Petr Kalouda
 • MgA. Kateřina Bláhová
 • Mgr. Andrea Březinová
 • Ivan Emr
  • praktická cvičení
  • technologie
  • základy fotografování
  • digitální obrazová dokumentace
  • emr@ssudbrno.cz
  • 543 421 379
 • Mgr. Dagmar Hejduková
 • Mgr.A. Kateřina Kerndlová
 • Mgr.A. Iveta Konečná
 • Bc. Silvie Malendová
  • praktická cvičení
  • dílenská praxe
  • oděvní konstrukce a technologie
  • malendova@ssudbrno.cz
  • 545 125 639
 • Mgr. Ivan Matoušek
 • Mgr. Marie Sabolová
 • Mgr. Markéta Skotáková
 • Mgr. Eva Slámová
 • Ing. arch. Jana Šinkyříková
 • Eva Šusteková
 • Mgr. Kateřina Švaňhalová
 • Mgr. art. Blanka Tesařová
 • Mgr. Katka Výravská