Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 – prezenčně na Francouzské 101 Brno

Do 18. září 2023 – termín pro podání přihlášky na 3. kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení:
proběhne 27. září 2023
pro obory:
82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik
82-41-N/03 Oděvní a textilní design

 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou  a úspěšné vykonání přijímací zkoušky prezenčně v budově školy na Francouzské 101 v Brně. V případě, že máte termín konání maturitní zkoušky až po termínu přijímacího řízení, tak nás o tom v přihlášce informujte.

Termín pro podání přihlášky ke studiu na VOŠ ve školním roce 2023/24 je do 18. srpna 2023 pro druhé kolo. Toto doplňující kolo se koná pouze pro výše vypsané obory. Přijímací řízení je zdarma. Uchazeči podávají přihlášku na tiskopisu pro vyšší odborné školy, který musí být správně vyplněn (vč. mob. čísla a emailu). Přihlášku včetně lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování, doručí na adresu Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Francouzská 101, 602 00 Brno. O přesné organizaci přijímacího řízení budou uchazeči informováni v pozvánce.

Předpokladem pro úspěšné studium jsou vlastnosti, které daná profese vyžaduje a které by měly být vlastní každému vážnému uchazeči o studium.
Formulář přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole – obsahuje dvě strany, nezapomeňte jej potvrdit střední školou (.xls, 34 kB)
Poznámka: Pokud se vám soubor nedaří stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte Uložit cíl jako. Při tisku staženého souboru si nastavte volbu Vytisknout celý sešit.

 

Rámcový obsah talentové přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

 

Studijní obor 82-42-N/07 Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

Přijímací zkouška na Konzervování a restaurování malby zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
Kresebný úkol 0 - 25
Pohovor 0 - 20
Domácí práce0 - 25
Motivační dopis0 - 30
Maximální počet bodů100

Kresebný úkol
Vypracování kopie dle historické předlohy v odpovídající technice.
Kritériem pro hodnocení je: Formální shoda interpretace s předlohou a vhodnost použitého prostředku pro kresbu.

Pohovor

Domácí práce

– minimálně 5x  kresebné studie
– minimálně 5x  malba/zátiší
– minimálně 5x  kopie (kresba lavírovaná, stínovaná)
Kritériem pro hodnocení domácích prací je schopnost zachytit skutečnost, prokázání výtvarného citu pro uměřenost, soustředěnost a případně manuální či řemeslnou zručnost.

Motivační dopis

Text motivační eseje pro studium oboru v rozsahu min. jedné normostrany s podpisem.

 

Studijní obor 82-41-N/03 Oděvní a textilní design

Přijímací zkouška na Oděvní a textilní design zahrnuje:

Talentová zkouškaPočet bodů
I. úkol – kresba portrétu0 - 45
II. úkol – odborná návrhová práce0 - 45
Pohovor a domácí práce0 - 10
Maximální počet bodů100

1.Úkol – kresba portrétu

Vypracování kresebného úkolu.
Kritéria hodnocení: kresba, umístění do formátu, proporce, modelace stínováním

  1. Úkol – odborná návrhová práce

Vypracování návrhové práce.
Kritéria hodnocení: pochopení materiálu a vhodně zvolený návrh, originalita nápadu, tvarové a střihové řešení, vlastní provedení (kresba, malba)

Domácí práce

15 – 25 kusů domácích prací – studií na vámi zvolené téma (portrét, figura, zátiší, krajinomalba…), ukázky vlastních oděvních návrhů a realizací oděvů prezentujte formou portfolia.
Kritéria pro hodnocení domácích prací: Schopnost zachytit skutečnost, prokázání znalosti různých výtvarných technik a dovedností v oboru navrhování oděvů.

Pohovor

 

Kritéria pro přijímané uchazeče

  1. Výsledky přijímací talentové zkoušky.
  2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti pro daný obor vzdělání.

 

Kritéria v případě rovnosti bodů na posledním místě, stanoveném pro přijetí uchazeče ke vzdělávání

Ředitelka SŠUD a VOŠ Brno stanovuje následující kritéria v případě stejného výsledného počtu bodů, dosažených dvěma či více uchazeči na posledním místě, stanoveném pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024 ve Vyšší odborné škole.

Podle tohoto kritéria bude o celkovém pořadí uchazeče rozhodovat počet bodů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky a to v tomto pořadí:

Pro obor 82-41-N/03 rozhoduje:

  1. Počet bodů získaných za I. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
  2. Počet bodů získaných za II. úkol. V případě dále trvající rovnosti:
  3. Počet bodů získaných za pohovor. V případě dále trvající rovnosti:

Pro obor 82-42-N/07 rozhoduje:

  1.  Počet bodů získaných součtem bodů za kresebný úkol. V případě déle trvající rovnosti:
  2. Počet bodů za domácí práce. V případě déle trvající rovnosti:
  3. Počet bodů za pohovor. V případě déle trvající rovnosti:
  4. Počet bodů za motivační dopis