Uskutečněné
akce

Kurz výpletu ratanem

31. 05. 2024

Přijímací zkoušky na VOŠ

31. 05. 2024

Přípravné kurzy VOŠ

29. 05. 2024

Den otevřených dveří

23. 11. 2023

Konference o konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva

08. 11. 2023

Přihlášky na VOŠ

18. 09. 2023

STYL KABO srpen 2023 prezentace studentských prací

22. 08. 2023

Termín pro podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

18. 08. 2023

FASHION NIGHT BRNO Špilberk

22. 06. 2023

VZORY KRÁSY výstava studentských prací

18. 05. 2023

Doplňovací volby do školské rady

20. 12. 2022

Den otevřených dveří

24. 11. 2022