Mezinárodní konference
Restaurování před. ze dřeva (2023)

Mezinárodní konference
Etika a estetika restaurování (2020)

Zahraniční praxe

Německo-český projekt restaurování chórových lavic

Průzkum a restaurování
povrchových úprav na dřevě

Německo-český projekt restaurování mobiliáře zákristie

Video z 1. workshopu německo-českého projektu

Video z 3. workshopu německo-českého projektu

Video ze 4. workshopu německo-českého projektu

Šablony DVPP na VOŠ

Prostupnost do bakalářského studia

FolklorStyl I. a II.
Výstupy projektu k prodeji