Zahraniční praxe

Průzkum a restaurování
povrchových úprav na dřevě

Německo-český projekt restaurování mobiliáře zákristie

Video z 1. workshopu německo-českého projektu

Video z 3. workshopu německo-českého projektu

Video ze 4. workshopu německo-českého projektu

Šablony DVPP na VOŠ

FolklorStyl I. a II.
Výstupy projektu k prodeji

Prostupnost do bakalářského studia