Pracoviště Oděvní / Pracoviště Restaurátorská
 • Mgr. Petr Polášek, DiS.
  • zástupce ředitele pro VOŠ
  • základy památkové péče a muzeologie
  • konzervátorská a restaurátorská dokumentace
  • konzervování a restaurování nábytku
  • polasek@ssudbrno.cz
  • 545 125 619
 • ak. mal. Jan Knorr
  • vedoucí oboru KRM
  • technologie a materiály
  • konzervování a restaurování malby
  • výtvarná příprava
  • knorr@ssudbrno.cz
 • Ivan Emr
  • praktická cvičení
  • technologie
  • základy fotografování
  • digitální obrazová dokumentace
  • emr@ssudbrno.cz
  • 543 421 379
 • Mgr. Kateřina Erbenová
 • Mgr. Dominik Matus, DiS.
 • Josef Filip
 • Mgr. Jan Hrdina, DiS.
  • vedoucí oboru KRN
  • Konzervování a restaurování nábytku
  • Praktické cvičení
  • hrdina@ssudbrno.cz
  • 545 125 673
 • ak. soch. Petr Jedlička
 • BcA. Eliška Jedličková
 • Petr Klein, DiS.
 • Mgr. Radka Kopecká Ph.D.
 • ak. mal. Jiří Látal
 • Mgr. Martina Petrojová, Ph.D.
 • RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
 • Mgr. Radek Ryšánek, PhD.
  • praktické cvičení
  • technologie
  • dějiny řemesla
  • rysanek@ssudbrno.cz
  • 545 125 658
   (nyní na MD)
 • MgA. Marek Urbanovský