ZIMNÍ OBDOBÍ
Trvání zimního období1. 9. 2020 – 29. 1. 2021
Období výuky2. 9. 2020 - 8. 1. 2021
Období pro klasifikaci
(zápočty, zkoušky)
11. - 28. 1. 2021
Odborná praxe 3. KRN2. 9. - 25. 9. 2020
Odborná praxe 3. KRM2. 9. - 23. 10. 2020
Podzimní prázdniny29. a 30. 10. 2020
Den otevřených dveří26. 11. 2020
Vánoční prázdniny23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny29. 1. 2021
LETNÍ OBDOBÍ
Trvání letního období1. 2. - 30. 6. 2021
Období výuky - 1. a 2. ročník1. 2. - 4. 6. 2021
Období pro klasifikaci - 1. a 2. ročník
(zápočty, zkoušky)
7. - 30. 6. 2021
Jarní prázdniny22. - 28. 2. 2021
Den otevřených dveří18. 2. 2021
Velikonoční prázdniny1. 4. 2021
Odborná praxe 2. KRN
10. 5. - 4. 6. 2021
Odborná praxe 2. KRM
12. 4. - 4. 6. 2021
Období výuky - 3. ročník 1. 2. - 23. 4. 2021
Období pro klasifikaci - 3. ročník
(zápočty, zkoušky)
26. 4. - 7. 5. 2021
Absolventské práce10. 5. - 4. 6. 2021
Přijímací zkoušky KRM10 . 6. 2021
Přijímací zkoušky KRN11. 6. 2021
Studijní volno před
absolutoriem
7. - 18. 6. 2021
Absolutorium KRM21. 6. 2021
Absolutorium KRN22. 6. 2021
Den otevřených dveří23. 6. 2021
Hlavní prázdniny1. 7. - 31. 8. 2021
2. kolo přijímacího řízení26. 8. 2021
Konečný termín uzavření
klasifikace
31. 8. 2021