ZIMNÍ OBDOBÍ
Trvání zimního období1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
Období výuky2. 9. 2021 - 7. 1. 2022
Období pro klasifikaci
(zápočty, zkoušky)
10. - 31. 1. 2022
Odborná praxe 3. KRN2. 9. - 1. 10. 2021
Odborná praxe 3. KRM2. 9. - 29. 10. 2021
Náhradní termín absolutoria23. 9. 2021
Podzimní prázdniny27. a 29. 10. 2021
Den otevřených dveří25. 11. 2021
Vánoční prázdniny23. 12. 2021 - 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny4. 2. 2022
LETNÍ OBDOBÍ
Trvání letního období1. 2. - 30. 6. 2022
Období výuky - 1. a 2. ročník1. 2. - 3. 6. 2022
Období pro klasifikaci - 1. a 2. ročník
(zápočty, zkoušky)
6. - 30. 6. 2022
Den otevřených dveří24. 2. 2022
Jarní prázdniny7. - 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny14. 4. 2022
Odborná praxe 2. KRN
9. 5. - 3. 6. 2022
Odborná praxe 2. KRM
11. 4. - 3. 6. 2022
Období výuky - 3. ročník 1. 2. - 22. 4. 2022
Období pro klasifikaci - 3. ročník
(zápočty, zkoušky)
25. 4. - 6. 5. 2022
Absolventské práce9. 5. - 3. 6. 2022
Přijímací zkoušky KRM9. 6. 2022
Přijímací zkoušky KRN10. 6. 2022
Studijní volno před
absolutoriem
6. - 17. 6. 2022
Absolutorium KRM20. 6. 2022
Absolutorium KRN21. 6. 2022
Hlavní prázdniny1. 7. - 31. 8. 2022
2. kolo přijímacího řízení25. 8. 2022
Konečný termín uzavření
klasifikace
31. 8. 2022