ZIMNÍ OBDOBÍ
Trvání zimního období1. 9. 2022 – 31. 1. 2023
Období výuky2. 9. 2022 - 6. 1. 2023
Období pro klasifikaci
(zápočty, zkoušky)
9. - 31. 1. 2023
Odborná praxe 3. KRN2. 9. - 30. 9. 2022
Odborná praxe 3. KRM2. 9. - 27. 10. 2022
Případný termín pro 2. kolo přijím. říz.30. 9. 2022
Podzimní prázdniny26. a 27. 10. 2022
Den otevřených dveří24. 11. 2022
Vánoční prázdniny23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny3. 2. 2023
LETNÍ OBDOBÍ
Trvání letního období1. 2. - 30. 6. 2023
Období výuky - 1. a 2. ročník1. 2. - 7. 6. 2023
Období pro klasifikaci - 1. a 2. ročník
(zápočty, zkoušky)
8. - 30. 6. 2023
Den otevřených dveří23. 2. 2023
Jarní prázdniny13. - 17. 3. 2023
Velikonoční prázdniny6. - 10. 4. 2023
Odborná praxe 2. KRN
15. 5. - 7. 6. 2023
Odborná praxe 2. KRM
11. 4. - 7. 6. 2023
Období výuky - 3. ročník 1. 2. - 28. 4. 2023
Období pro klasifikaci - 3. ročník
(zápočty, zkoušky)
2. - 12. 5. 2023
Absolventské práce15. 5. - 7. 6. 2023
Přijímací zkoušky KRM12. 6. 2023
Přijímací zkoušky KRN13. 6. 2023
Studijní volno před
absolutoriem
12. - 23. 6. 2023
Absolutorium KRM26. 6. 2023
Absolutorium KRN27. 6. 2023
Hlavní prázdniny1. 7. - 1. 9. 2023
2. kolo přijímacího řízení29. 8. 2023
Konečný termín uzavření
klasifikace
31. 8. 2023