Německo-český projekt restaurování chórových lavic

4. – 16. 11. 2019 1. workshop – Restaurátorský průzkum
12. 11. 2020 Mezinárodní konference Etika a estetika při restaurování
23. 5. – 3. 6. 2022 2. workshop – Návrh na restaurování, restaurování reprezentativního vzorku
2. – 13. 10. 2023 3. workshop – Ověření navrženého postupu restaurování

Poskytovatel podpory:
– 1. workshop – ERASMUS+, Jihomoravský kraj, Jezuité, Dagett66, Na stojáka
– 2. workshop – ERASMUS+, Jezuité, Česko-německý fond budoucnosti
Mezinárodní konference Etika a estetika při restaurování – ICOM
– 3. workshop – ERASMUS+, OP JAK

Cílová skupina:
studenti (1. workshop 18 z GI, 35 z VOŠ, 2. workshop 10 z GI, 18 z VOŠ, 3. workshop 11 z GI, 26 z VOŠ)
pedagogové VOŠ a Goering institutu

Manažer projektu:
za VOŠ: Mgr. Petr Polášek, DiS.
za GI: : dipl. restaurátor Bernhard Kügler

Odborný vedoucí projektu:
Mgr. J. Hrdina, DiS.

Odborný garant projektu:
Mgr. Radek Ryšánek, PhD., držitel licence MK ČR pro restaurování historického nábytku
ak. mal. J. Knorr, držitel licence MK ČR pro restaurování výtvarného umění

Asistent projektu:
Mgr. M. Hanáková, Ph.D., Klaudie Mikulová, DiS. (1. workshop), Mgr. M. Petrojová, Ph.D. (2. workshop), Bc. Jana Urbanová, DiS. (3. workshop)

Finanční manažer projektu:
E. Dohnalová (1. workshop), J. Malá (2. workshop), Ing. Jana Polačková (3. workshop)

Další členové projektového týmu:
P. Klein, DiS., J. Filip, I. Emr, Mgr. O. Piperová, DiS., Mgr. O. Klus
za GI: RNDr. B. Beaury, dipl. restaurátor M. Spaar, K. Kindermann, dipl. restaurátor B. Gailer, PhDr. G. Hartmetz (1. workshop), Dr. rer. nat. Beate Bürger, dipl. restaurátor Theresa Demmel, Daniel Scherzer, Jobst von Sydow (2. workshop), Brigitte von Landsberg-Velen, Daniel Scherzer (3. workshop)
Statutární zástupce:
za VOŠ: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel SŠUD a VOŠ Brno (1. workshop)
Mgr. Petra Černínová, ředitelka SŠUD a VOŠ Brno (2. workshop)
MgA. Tomáš Rybníček, ředitel SŠUD a VOŠ Brno (3. workshop)
za GI: dipl. restaurátor Bernhard Kügler, ředitel Goering institutu

Projekt navazuje na první úspěšnou spolupráci obou škol v roce 2017, kdy se studentům společně podařilo zachránit bohatý barokní mobiliář sakristie brněnského jezuitského kostela. Intenzivní dvoutýdenní workshopy umožňují nejen výměnu bohatých zkušeností mezi restaurátory a pedagogy obou institucí, ale i navázání celé řady kontaktů. Mezinárodní spolupráce je možná díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a evropského programu Erasmus+.

Obě školy řadu let úspěšně spolupracují při studijních pobytech českých studentů v bavorské metropoli. Letos dokonce vyhlásil mnichovský institut speciální stipendijní program pro absolventy brněnské školy. Právě tato intenzivní spolupráce pomáhá i ke vzájemnému poznání a porozumění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, Moravou a Bavorskem, potažmo mezi metropolemi obou regionů.