Německo-český projekt restaurování chórových lavic

 

4. – 16. 11. 2019 1. workshop – Restaurátorský průzkum
12. 11. 2020 Mezinárodní konference Etika a estetika při restaurování
jaro 2022 2. workshop – Restaurátorský koncept, restaurování reprezentativního vzorku
podzim 2022 3. workshop – 1. etapa restaurování
jaro 2023 4. workshop – 2. etapa restaurování

Poskytovatel podpory:
– 1. workshop – ERASMUS+, Jihomoravský kraj, Jezuité, Dagett66, Na stojáka
– 2. workshop – ERASMUS+, Jezuité, ….
– Mezinárodní konference Etika a estetika při restaurování – Masarykova univerzita, …

Cílová skupina:
studenti (1. workshop 18 z GI, 35 z VOŠ)
pedagogové VOŠ a Goering institutu

Manažer projektu:
za VOŠ: Mgr. Petr Polášek, DiS.
za GI: : dipl. restaurátor Bernhard Kügler

Odborný vedoucí projektu:
Bc. J. Hrdina, DiS.

Odborný garant projektu:
Mgr. Radek Ryšánek, držitel licence MK ČR pro restaurování historického nábytku
ak. mal. J. Knorr, držitel licence MK ČR pro restaurování výtvarného umění

Asistent projektu:
Mgr. M. Hanáková, Ph.D., Klaudie Mikulová, DiS.

Finanční manažer projektu:
E. Dohnalová

Další členové projektového týmu:
P. Klein, DiS., J. Filip, I. Emr, Mgr. O. Piperová, DiS., Mgr. O. Klus
za GI: RNDr. B. Beaury, dipl. restaurátor M. Spaar, K. Kindermann, dipl. restaurátor B. Gailer, PhDr. G. Hartmetz

Statutární zástupce:
za VOŠ: ak. mal. Pavel Luffer, ředitel SŠUD a VOŠ Brno
za GI: dipl. restaurátor Bernhard Kügler, ředitel Goering institutu

Projekt navazuje na první úspěšnou spolupráci obou škol v roce 2017, kdy se studentům společně podařilo zachránit bohatý barokní mobiliář sakristie brněnského jezuitského kostela. Intenzivní dvoutýdenní workshopy umožňují nejen výměnu bohatých zkušeností mezi restaurátory a pedagogy obou institucí, ale i navázání celé řady kontaktů. Mezinárodní spolupráce je možná díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a evropského programu Erasmus+.

Obě školy řadu let úspěšně spolupracují při studijních pobytech českých studentů v bavorské metropoli. Letos dokonce vyhlásil mnichovský institut speciální stipendijní program pro absolventy brněnské školy. Právě tato intenzivní spolupráce pomáhá i ke vzájemnému poznání a porozumění mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, Moravou a Bavorskem, potažmo mezi metropolemi obou regionů.