Základní předmětyIIIIIIIVCelkem
Český jazyk a literatura333413
Anglický jazyk333413
Občanský základ01214
Fyzika20002
Chemie20002
Ekologie10001
Matematika22004
Tělesná výchova22228
Inf. a kom. technologie20002
Ekonomika a podnikání00123
Odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury233311
Dějiny moderního umění00202
Výtvarná příprava33006
Figurální kreslení23308
Game art366621
Game design455620
Herní teorie444315
Technologie344415
Volitelné předměty
Animace - seminář0002*2*
Dějiny umění - seminář0002*2*
Fotografie - seminář0002*2*
Figurální kreslení - seminář0002*2*
Matematika - seminář0002*2*
Týdenní počet hodin38393837152