Výběr prací z archivu oboru Malířství Střední školy umění a designu, Brno.
Na YouTube kanálu Malba – SSUD Brno můžete zhlédnou videa našich studentů. Poslední vystavené dílo je maturitní prací naší studentky Leony Schillerové nazvané Úzkost. Dlouhodobě prostřednictvím umění zkoumá vlastní emoce a strachy. Způsob animace malbou je jeden z nejnáročnějších, ne-li nejnáročnější postup v práci s videem vůbec. Odměnou je nezaměnitelný ráz úzce spojený s osobností a výtvarným projevem autora.

Přejeme krásné léto !!