Link na ŠVP oboru zde.

Základní předmětyIIIIIIIVCelkem
Český jazyk a literatura333413
Anglický jazyk333413
Občanský základ01214
Fyzika20002
Chemie20002
Ekologie10001
Matematika22004
Tělesná výchova22228
Inf. a kom. technologie22004
Ekonomika a podnikání00123
Odborné předměty
Písmo02002
Výtvarná příprava670013
Dějiny výtvarné kultury233311
Základy fotografie02002
Počítačová grafika00202
Technologie22228
Navrhování008815
Praktická cvičení668828
Figurální kreslení233311
Dějiny moderního umění00202
Volitelné předměty
Figurální kreslení0002*2*
Matematika0002*2*
Animace0002*2*
Dějiny moderního umění0002*2*
Týdenní počet hodin35383939151