Názvy předmětů1. ročník2. ročník3. ročník
Celkem počet vyučovacích hodin týdně/kreditů za období35/3035/3035/3035/3035/3035/30
Období výukyZimníLetníZimníLetníZimníLetní
Cizí jazyk 1 *2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/1 Zk2/1 Zk2/2 KZ
Cizí jazyk 22/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/1 Zk2/1 Zk2/2 KZ
Chemie1/1 KZ1/1 KZ2/2 KZ2/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ
Laboratorní cvičení1/1 KZ1/1 KZ2/2 KZ2/1 KZ2/1 KZ2/2 KZ
Fyzikální a optické analýzy1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ
Dějiny výtvarné kultury *2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/1 Zk2/1 Zk2/2 KZ
Křesťanská ikonografie1/2 Zk1/2 KZ----
Práce s archiváliemi2/2 KZ2/2 KZ----
Základy fotografování2/1 KZ2/1 KZ----
Digitální obrazová dokumentace--1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ
Výtvarná příprava5/4 KZ5/4 KZ5/5 KZ5/4 KZ4/3 KZ4/4 KZ
Modelování2/2 KZ2/2 KZ2/2 KZ2/1 KZ2/1 KZ2/2 KZ
Technologie a materiály *7/5 Zk7/5 Zk6/5 Zk6/5 Zk6/5 Zk6/5 KZ
Konzervování a restaurování malby7/5 KZ7/5 KZ10/6 KZ10/5 KZ10/5 KZ10/6 KZ
Základy muzeologie----2/1 KZ-
Volitelný předmět
Základy památkové péče-----2/2 KZ
Povinně volitelný předmět
Odborná praxe---35/8 Z35/8 Z-

Pozn:
Zk – zkouška
KZ – klasifikovaný zápočet
Z – zápočet

Vzdělávací program