• ak. mal. Jan Knorr
  • vedoucí oboru KRM
  • technologie a materiály
  • konzervování a restaurování malby
  • výtvarná příprava
  • knorr@ssudbrno.cz
 • Mgr. Johana Běťáková
  • (nyní na MD)
  • koordinátor zahraničních praxí
  • německý jazyk
  • kozlova@ssudbrno.cz
  • 545 125 671
 • Ivan Emr
  • praktická cvičení
  • technologie
  • základy fotografování
  • digitální obrazová dokumentace
  • emr@ssudbrno.cz
  • 543 421 379
 • Mgr. Kateřina Erbenová
 • Mgr. Dominik Matus, DiS.
 • ak. soch. Petr Jedlička
 • Mgr. Radka Kopecká Ph.D.
  • chemie
  • laboratorní cvičení
  • fyzikální optické analýzy
  • kopecka@ssudbrno.cz
  • (nyní na MD)
 • ak. mal. Jiří Látal
 • Mgr. Martina Petrojová, Ph.D.
 • RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
 • Mgr. Martina Schneiderová
 • MgA. Marek Urbanovský
 • Mgr. Elena Vaníčková