Učební plán oboru

Je tříletý studijní obor denního studia vyšší odborné školy rozvíjející osobnost studentů v oblasti estetické a kulturní. Výuka se opírá o dokonalé vybavení školy jak materiální tak personální, ale i o spolupráci s renomovanými externími odborníky. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti navrhování a modelování konstrukčně i technologicky náročných oděvů, dále navrhování a výroby plošných a prostorových textilií, případně navrhování a zhotovování scénických kostýmů.

Absolventi se mohou uplatnit:

  • v samostatné výtvarné oděvní a textilní tvorbě,
  • jako návrháři designů v průmyslu (modelář, kolorista, desinatér),
  • jako návrháři oděvů v malých a středních firmách,
  • jako návrháři oděvních doplňků,
  • v tvorbě scénického kostýmu – navrhování pro různé žánry (činohra, opera, balet, film),

Během studia absolvují studenti dvě měsíční praxe v oblasti návrhářských činností u zvoleného podnikatelského subjektu, případně u vybraného subjektu zabývajícího se uměleckořemeslnou, nebo divadelní tvorbou. V závěru studia řeší, navrhují a realizují absolventskou práci na vybrané odborné téma, na níž si ověřují a prezentují dovednosti získané během studia. Obhajoba této realizované práce je kromě zkoušky z cizího jazyka a z odborných předmětů součástí absolutoria, kterým je zakončováno studium vyšší odborné školy. Absolvent získává titul DiS. – diplomovaný specialista.