Link na ŠVP oboru zde

Základní předmětyIIIIIIIVCelkem
Český jazyk a literatura333413
Anglický jazyk333413
Občanský základ01214
Fyzika20002
Chemie20002
Ekologie10001
Matematika22004
Tělesná výchova22228
Inf. a kom. technologie20002
Ekonomika a podnikání00123
Odborné předměty
Počítačová grafika02226
Technické kreslení20002
Dějiny výtvarné kultury233311
Dějiny moderního umění00202
Výtvarná příprava670013
Figurální kreslení223310
Písmo22206
Technologie22228
Navrhování008816
Praktická cvičení455620
Základy fotografie02002
Volitelné předměty
Animace - seminář0002*2*
Dějiny moderního umění - seminář0002*2*
Figurální kreslení - seminář0002*2*
Fotografie - seminář0002*2*
Matematika - seminář0002*2*
Týdenní počet hodin37363839150