Obor Prostor a média přímo reaguje na vývoj současného umění. Má široký rozsah. Základem výtvarné přípravy studentů je kresba, grafika, práce s modelem, objektem, ale i animace, video, fotografie, základy grafického designu, 3D vizualizace. Důraz je kladen na rozvoj individuality studenta a jeho kreativního myšlení, což absolventům otevírá široké pole při výběru studia na vysokých (převážně uměleckých) školách. Při výběru zaměstnání má uchazeč široké možnosti uplatnění. Obor Prostor a média vychází z tradičních výstavnických technik, proto absolvent může pracovat jako zaměstnanec kulturních institucích galerií a divadel. V soukromém sektoru se uplatní na pozici produkčního či kreativce v oblasti reklamní tvorby.

 

Během studia si student upevňuje základní umělecké techniky na zadaných úkolech. Učí se kresbu, malbu,  grafiku, zpracování materiálů jako jsou papír, textil, polystyren, plast, dřevo. Práci s objektem, sochou, instalací. Seznámí se s dostupnými softwary pro střih videa a jeho postprodukční zpracování. Vyzkouší si výrobu tradičních kreslených, objektových, loutkových, ale i počítačových animací. Učí se základy vizualizace v 3D programech, zná možnosti počítačové grafiky jako je výroba autorských knih, piktogramů, plakátů a pozvánek. Pracuje převážně se softwary od firmy Adobe či zdarma dostupných: Gimp, Iscape, Pivot, Monkey Jam, atd….

 

Absolvent oboru má vlastní výtvarný názor a projev. Je schopný navrhnout a zpracovat plošné i prostorové projekty. Hledá inovativní přístupy v použití netradičních technologií, experimentuje a kombinuje nová média s tradičními postupy. Prezentuje svá díla prostřednictvím vlastních výstav a projektů.

Pravidelně pořádáme zdarma kurzy připravující uchazeče k talentovým zkouškám na naše oddělení.