Link na ŠVP oboru zde.

Základní předmětyIIIIIIIVCelkem
Český jazyk a literatura333413
Anglický jazyk333413
Ekonomika a podnikání00123
Ekologie10001
Občanský základ01214
Fyzika20002
Chemie20002
Matematika22004
Tělesná výchova22228
Inf. a kom. technologie22004
Odborné předměty
Písmo02002
Výtvarná příprava670013
Dějiny výtvarné kultury233311
3D modelování00224
Technické kreslení20002
Technologie22228
Modelování00303
Navrhování0091019
Praktická cvičení777728
Figurální kreslení22004
Dějiny moderního umění00202
Volitelné předměty
Figurální kreslení0002*2*
Matematika0002*2*
Animace0002*2*
Dějiny moderního umění0002*2*
Týdenní počet hodin38363939152