PRODUKTOVÝ DESIGN

kód oboru: 82-41-M/04

Co si představit pod pojmem „produktový design“? Především tradiční a zároveň aktuální, inovativní a stále proměnlivé odvětví užitého umění. Ať vezmeme do ruky jakýkoliv výrobek od počítačové myši přes sklenici až po volant auta, za jeho tvarem a funkčními vlastnostmi vždy stojí práce designéra nebo spíše designérského týmu. Jeho úkolem přitom není jen pěkný vzhled výrobku, který se podílí na jeho atraktivnosti při prodeji. Stejně důležité jsou i praktické vlastnosti při používání – proto ostatně mluvíme o „užitém umění“. A slovo „umění“ rozhodně také není nadnesené nebo přehnané. Vždyť kolikrát už jsme se zastavili a se zalíbením podívali na rafinovaně elegantní tvary nějakého auta či motocyklu, vybírali mezi šperky ve vitríně, hráli si s novým mobilem, spokojeně se dívali na nové hodinky? I na první pohled tak banální produkt jako jídelní příbor nebo papírový obal v sobě může skrývat nečekanou rafinovanost a my na okamžik pomyslíme na um jeho tvůrce.

Oddělení produktového designu (dříve tvarování průmyslových výrobků) patří k naší škole již od roku 1986. Od té doby se samozřejmě změnilo víc, než jen jméno oddělení – k tradičnímu navrhování a tvorbě modelů přibyla především práce s počítačem, včetně dnes nezbytného 3D modelování. Typickým rysem oddělení byla a zůstala rozmanitost zadání, od drobných předmětů denní potřeby přes obaly, nářadí, stroje až po dopravní prostředky. Důraz klademe na tvůrčí invenci studentů, snažíme se spolu s nimi nacházet nové přístupy k řešení zadaného problému.

První ze čtyř ročníků studia zahrnuje zejména tzv. výtvarnou přípravu, především základy kresby a malby. Ve druhém ročníku se pak přidávají složitější prostorové kompozice, ať už se jedná o přírodní motivy nebo průniky prostorových tvarů. Během prvních dvou let také seznámíme studenty s figurálním kreslením a s tradičními technologickými postupy modelování (práce s hlínou, sádrou apod.). Již od začátku je samozřejmou součástí výuky práce s počítačem, např. již zmíněným softwarem pro 3D modelování. Ve třetím a čtvrtém ročníku pak studenti postupují od vlastních jednoduchých návrhů ke složitějším, přičemž se vždy snažíme zachovávat postup podobající se reálným podmínkám. Začíná se tedy kresbou návrhu, přípravou technologického postupu, přes zpracování na PC až po realizaci modelů.

Absolventi oboru mají možnost najít uplatnění jako kvalifikovaní modeláři, samostatní výtvarníci nebo jako spolupracovníci firem v širokém spektru oborů. Ti nejlepší pak mají velmi dobré předpoklady pro studium na vysokých školách.

akad. soch. Petr Svítil, emeritní vedoucí ateliéru

tel.: 543 421 365  | ricny@ssudbrno.cz