Základní předmětyIIIIIIIVCelkem
Český jazyk a literatura333413
Anglický jazyk333413
Občanský základ01214
Fyzika20002
Chemie20002
Ekologie10001
Matematika22004
Tělesná výchova22228
Inf. a kom. technologie20002
Ekonomika a podnikání00123
Odborné předměty
Počítačová grafika342312
Dějiny výtvarné kultury233311
Dějiny moderního umění00022
Výtvarná příprava33006
Figurální kreslení23308
Animace477725
Navrhování00448
Technologie22228
Video23005
Audio20002
Písmo22004
Volitelné předměty
Animace - seminář0002*2*
Dějiny umění - seminář0002*2*
Fotografie - seminář0002*2*
Figurální kreslení - seminář0002*2*
Matematika - seminář0002*2*
Týdenní počet hodin39383234143