Plakáty, loga, piktogramy, orientační systémy, tvorba knih a časopisů, on-line publikování, animace – prostě vizuální kouzlení s obrazem i textem, umění vizuální komunikace.

To je náplň oboru grafický design. Základem výtvarné přípravy studentů je kresba, procvičovaná zejména v prvních dvou letech studia, stejně jako cvičení ve vnímání tvarů, barev, písma a kompozice. Přes grafickou stylizaci a důvtipné jednoduché grafické vyjadřování námětu se žáci propracují ke složitějším grafickým návrhům – od loga k jednotnému vizuálnímu stylu apod. Po celou dobu studia se studenti seznamují s profesionálními grafickými programy (produkty Adobe pro desktop publishing, programy pro tvorbu animací, fontů). Důležitou součástí studia je výuka klasických grafických technik v široké škále od tisků z výšky přes hlubotisky až po litografii a sítotisk, které jsou praktickou přípravou pro výuku moderních tiskařských technologií. Praktické hodiny kaligrafie a typografie doprovází přednášky o typografii a historii písma a grafického designu. Spojením tradiční i moderní výtvarné průpravy získají studenti nadhled, inspiraci a možnost širšího uplatnění. Během studia pracují žáci nejen na školních zadáních, ale i na konkrétních zakázkách. Z významných zakázek lze vyjmenovat např. spolupráci s Muzeem města Brna, Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR, Národním památkovým ústavem a Moravským zemským muzeem v Brně. Navazujeme kontakty se studenty a pedagogy vysokých škol. Absolventi pokračují ve studiu na vysokých školách nebo se uplatňují v reklamních agenturách, grafických studiích a vydavatelstvích, případně jako samostatní grafici, typografové či webdesigneři.

Pravidelně pořádáme kurzy připravující uchazeče k talentovým zkouškám na naše oddělení a poskytujeme konzultace domácích prací ke zkouškám (ukázka domácích prací)