(Tvorba nábytku a interiéru)

Obor je na naší škole vyučován nepřetržitě, již od jejího založení v roce 1924.

Interiérový design je disciplina velmi atraktivní a žádaná. Návrhář interiéru má vděčný úkol podílet se významně na kvalitě života lidí. Vytvářet atraktivní prostředí domova, ale i veřejného interiéru je krásná, pestrá, ale i dobrodružná práce.

Studium v  ateliéru je zaměřeno na získávání znalostí v oblasti designu nábytku a interiérové architektury s využitím počítačové grafiky. Základem výuky je osvojení si kresebných dovedností a kompozičních zákonitostí, ale také znalostí materiálů, konstrukcí a technologií. Tyto student následně využije pro tvorbu vlastních studií a návrhů. Důraz je kladen na tvořivost, schopnost samostatné, ale i kolektivní práce od počátečních skic, přes technickou dokumentaci až k realizaci modelů či prototypů ve školních dílnách. Jinou možnou formou realizace je počítačová vizualizace – vytváření prostoru a modelování ve 3D programech.

V našich studentech se snažíme pěstovat individualitu, zodpovědnost, cit pro detail, manuální zručnost, ale také motivovat je k přemýšlení o problémech a hledání nových cest a přístupů.

Absolvent oboru Design interiéru se uplatní jako designér v týmech nábytkářských a interiérových studií a ateliérů. Práci bytového architekta může také vykonávat jako osoba samostatně výdělečně činná, v oblasti obchodu s nábytkem, nebo u firem, které se specializují na kompletní realizaci interiéru. Dále se může uplatnit v řízení menších pracovních kolektivů ve firmách vyrábějících nábytek. Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách v oblasti designu, architektury, ale i příbuzných oborů.

ing. arch. Petr Coufal