Contact address:

SŠUD a VOŠ Brno, příspěvková organizace
Francouzská 101, 602 00 Brno

Invoicing Data:

Střední škola umění a designu
a Vyšší odborná škola Brno,
příspěvková organizace

Husova 537/10, 602 00 Brno
CRN: 00566756
Bank Account No.: 4010034544/6800
Sberbank

Contact person:

MA. Martina Petrojová, Ph.D.

petrojova@ssudbrno.cz