Názvy předmětů1. ročník2. ročník3. ročník
Období výukyZimníLetníZimníLetníZimníLetní
Cizí jazyk 1 *2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 KZ
Chemie1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ--
Laboratorní cvičení1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ
Dějiny výtvarné kultury *2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 KZ
Dějiny řemesla *2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/2 Zk2/1 Zk2/2 KZ
Základy fotografování2/1 KZ2/1 KZ----
Digitální obrazová dokumentace--1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ1/1 KZ
Výtvarná příprava2/2 KZ2/2 KZ2/2 KZ2/2 KZ2/2 KZ2/2 KZ
Modelování2/2 KZ2/2 KZ2/2 KZ2/2 KZ1/2 KZ1/2 KZ
Technologie a materiály *2/3 Zk2/3 Zk2/3 Zk2/3 Zk2/3 Zk2/3 KZ
Nauka o dřevě1/1 Zk1/1 Zk
Konzervátorská a restaurátorská dokumentace1/1 KZ
Praktická cvičení4/4 KZ4/4 KZ4/4 KZ4/4 KZ4/4 KZ4/4 KZ
Konzervování a restaurování nábytku10/9 KZ10/9 KZ12/10 KZ12/6 KZ12/6 KZ12/10 KZ
Základy muzeologie----1/1 KZ-
Volitelný předmět
Základy památkové péče-----2/2 KZ
Povinně volitelný předmět
Odborná praxe---35/4 Z35/4 Z-
Celkem počet vyučovacích hodin týdně/kreditů za období31/3031/3031/3031/3031/3031/30

Pozn:
Zk – zkouška
KZ – klasifikovaný zápočet
Z – zápočet

Vzdělávací program