Studium atraktivního uměleckého oboru Design oděvu propojuje výuku dovedností spojených s kvalitním výtvarným vzděláním s praktickým zvládnutím krejčovského řemesla. Potřeba širší specializace studentů vedla k obohacení výuky i o tvorbu designu oděvních doplňků.

V jednotlivých ročnících studenti reagují na zadaná témata. Reflektují historické a sociální souvislosti v odívání, integrují konkrétní umělecká díla a zároveň jsou motivováni k hledání vlastních inspiračních zdrojů a impulsů, k nacházení svého autentického rukopisu, zkratky, či tvarosloví. Výsledný prvek může mít rozmanité podoby, počínaje solitérním artefaktem až po komerční konfekci.

Během čtyřletého studia mají studenti v široké nabídce školních a mimoškolních aktivit možnost ukázat vysokou kvalitu a kreativitu svých prací. Důkazem toho je nepřeberné množství soutěží, výstav, přehlídek a ocenění nejen v naší republice, ale i v zahraničí.

Brněnská škola oděvního designu patří mezi nejkvalitnější školy tohoto zaměření, připravuje kvalifikované odborníky pro výtvarnou činnost v oblasti designu oděvu ve všech jeho podobách.