akineze

Akinéze – neschopnost pohybu, strnulost v nebezpečí…
Práce se snaží konfrontovat diváka s běžnou skutečností z jiného pohledu. Pro zhmotnění své myšlenky jsem se rozhodla vytvořit sochu králíka, a to z důvodu, že na tomto zvířeti lze nejlépe demonstrovat dualitu v rámci lidského chování ke zvířatům. Řada z nás zná někoho, kdo má králíka jako domácího mazlíčka. Druhý pohled na králíka je fakt, že je brán jako spotřební materiál pro získání masa či kožešin, nebo může sloužit k testování různých produktů. Má práce by neměla sloužit jako kritika lidí, jež jedí maso. Spíš jako poukázání na to, že maso, bežná strava pro většinu populace, bylo dříve něco živého.
Socha byla zhotovena v měřítku 1:1 a je odlita do polyesterové pryskyřice.