Plakát 2

Daniela Smolíková, interiér kavárny – 2019